Tillväxtverket
eu-logotyp

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Småland och Öarna

  • Samverkan ska lösa samhällsutmaningar

    Det är i gränslandet mellan näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor som de sociala innovationerna föds. Innovationer som kan handla om allt ifrån att nyanlända lär sig svenska genom att lära äldre att hantera datorer och mobiltelefoner till att ta tillvara på matsvinn och sälja vidare. Genom samverkan tar man i projektet SIRU Social Innovation för Regional Utveckling i Jönköpings län tillvara på hela samhällets innovationskraft.
  • Hållbara glashus kan bli ekonomiskt

    Är det ett fönster eller är det en vägg? Svaret är att det kan vara både och. Eller att fönstret också är en vägg som bär upp ett helt hus. Sedan flera år söker forskare och företag lösningen på hur en glasvägg ska kunna bära upp en byggnad. Och just nu är sökandet, understött av regionala EU-pengar, inne i en fas som i bästa fall kan ge oss den första riktiga glasväggen om något år.
  • De omskolar sig när kärnkraften försvinner 

    Det har gått två år sedan det blev klart att två av Oskarshamns tre kärnkraftsreaktorer ska läggas ner, en chock för näringslivet som tvingas ladda om för ett liv efter kärnkraften. Men strax före midsommar kom beslutet om ett EU-bidrag som kan hjälpa de 600 anställda som förlorat sina jobb.