Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet i Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Leif Larsson, (C), ordförande

Kommuner och regioner

Meit Fohlin, (S)
Stefan Nypelius, (C)
Lena Celion, (M)
Carl-Olof Bengtsson, (S) Soili Lång-Söderberg, (M) Ingemar Swalander (M) Lennart Bogren, (C)
Irene Oskarsson, (KD)
Berry Lilja, (S)
Elin Landerdal, (M)
Peter Wretlund, (S)

Arbetsmarknadens organisationer

David Atterling, Kommunal sydväst
Harald Hjalmarsson, SKR
Marie Strandberg, Unionen

Länsstyrelsen

Anneli Wirtén
Malin Almqvist

Försäkringskassan

Peter Karlsson

Arbetsförmedlingen

Eva Sjölin

Universitet/högskola

Annika Bergman, JU

Näringsliv

Eva Engström, LRF
Frida Boklund, Företagarna

Intresseorganisationer

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköping

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna

Slawomir Demkowicz-Dobrzanski
Telefon: 0470-58 31 68