Tillväxtverket
eu-logotyp

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Stockholm.

  • Stockholm – Europas främsta region för tillväxt

    Projektet Tillväxt och internationalisering har som vision att Stockholmsregionen ska betraktas som Europas främsta region för tillväxt och internationalisering av innovationsföretag år 2025. Och de är nästan där. Flera av projektets delmål är på god väg att uppnås som en direkt följd av de EU-medel projektet fått.
  • Brist på investering till Health Techföretag resulterade i projekt

    För några år sedan uppmärksammades en brist på investeringar till svenska Health Techföretag. En brist som ledde till att två mastersstudenter fick i uppdrag att djupintervjua 20 läkemedelsföretag runt om i världen. Resultatet i sin tur ledde till projektet Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i SME vilket syftar till att öka antalet investeringar i regionens Life Sciencebolag.