Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet i Stockholm

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Programperioden 2014­–2020

Charlotte Broberg (M), Region Stockholm, ordförande

Region Stockholm och kommuner

Andrea Ström (M) Stockholms stad
Tobias Nässén (M) Region Stockholm
Fredrik Kjos (M) Upplands-Bro kommun
Daniel Forslund (L) Region Stockholm
Michaela Haga (C) Region Stockholm
Lars Bryntesson (S) Region Stockholm

Meeri Wasberg (S) Haninge kommun
Robert Johansson (S) Region Stockholm
Anders Göransson (S) Stockholms stad
Eva Pethrus (MP) Täby kommun
Bekir Uzunel (V) Region Stockholm

Arbetsmarknadens organisationer

Niklas Nilsson, LO
Stina Hamberg, SACO
Vakans, KFO
Stefan Giangiacomo, TCO
Ersättare: Johanna Alm Dahlin SACO, Andreas Strand TCO

Statliga myndigheter

Anna Conzen, Länsstyrelsen
Ersättare: Anders Nordborg

Carina Lundberg Uudenlepp, Region Stockholm
Hanna Wiik, Region Stockholm
Ersättare: Jessica Andersson, Inger Starheim Lagerquist

Lotta Lilja Thörnblad, Försäkringskassan
Ersättare: Magnus Engberg

Kristina Ekberg, Arbetsförmedlingen
Ersättare: Jean Passchier

Universitet/högskola

Mikael Östling, KTH
Ersättare. Göran Sundström, Stockholms Universitet

Näringsliv

Bengt Bengtsson, Företagarna i Stockholms län
Ersättare: vakans

Intresseorganisationer och föreningar

Kjell Johansson, Coompanion Stockholm
Ersättare: vakans

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Stockholm

Evert Kroes, huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län

evert.kroes@regionstockholm.se