Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Natur, forskning och företagare.

Västsverige

Under perioden 2014– 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra Götaland och Hallands län.

De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Målgrupp är små och medelstora företag.

Programmet består av tre insatsområden:

  • Samverkan inom forskning och innovation 45 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
  • Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
  • Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.

Projekt för hållbar stadsutveckling i Göteborgs stad kan finansieras inom alla tre insatsområdena. Minst fem procent av programmets pengar ska användas till det.

Programdokument

Operativt program för Västsverige ändrat januari 2020 Pdf, 446.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kort version av programdokumentet

Kort version av programdokumenten för Västsverige

Broschyren innehåller inte uppdaterade siffror, men är annars en bra sammanfattning av
Operativa programmet. För att få exakta siffror, läs Operativa programmet Pdf, 446.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for West Sweden Pdf, 488.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Västsverige. Filtrera resultatet genom att ange område Västsverige i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Västsverige ingår Västra Götalands och Hallands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

450 miljoner kronor

40 procents finansiering

Programmet i Västsverige finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat.