Tillväxtverket

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuella utlysningar

Ansök senast:

  • 2018-09-14
    EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfonds­program) öppnar för ansökningar om stöd till utlysning 2018:2 för insatser för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.
    Läs mer om utlysningen
  • 2018-09-14
    EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfonds­program) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd till insatser inom investerings­prioritering 1.1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation – med inriktning mot ramprojekt inom Life science-sektorn.
    Läs mer om utlysningen

Planerad utlysning

För närvarande är inte någon utlysning planerad.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.