Tillväxtverket

Finansiering

Vi erbjuder finansiering som stärker näringslivet.

Kvinna arbetar vid disk.

Checkar för affärsutveckling

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget.

Man som jobbar med dator och telefon.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet.

Fyra personer i samarbete

Riskkapital

Vi investerar riskkapital i företag med nya idéer och stor utvecklingspotential.

Bild som illustrerar Gröna fonden

"Gröna fonden" numera Green tech

Fonden Almi Invest Green tech riktar sig till små och medelstora företag som arbetar med viktiga klimatlösningar.