Tillväxtverket

Finansiering

Vi erbjuder finansiering som stärker näringsliv och regioner.

Personer pratar i kontorsmiljö

Hjälp att hantera covid-19

Här hittar du stöd och information som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet.

Man som jobbar med dator och telefon.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet.

Fyra personer i samarbete.

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Sök vårt transportbidrag.

En granskog

Almi Invest Green Tech

Almi Invest Green tech stöttar små och medelstora företag som arbetar med viktiga klimatlösningar.