Tillväxtverket
En man håller i en kamera

Audiovisuella verk

Stödet gäller produktion av audiovisuella verk vilket innefattar spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används. Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år. Stödet kan endast sökas av företag.

Stödet är ett så kallat produktionsincitament, och för audiovisuella verk kan det utformas på olika sätt. Vanligast är vad som brukar kallas en produktionsrabatt, men det finns även länder som har infört olika typer av skattelättnader för filmproduktioner. Sverige har valt att införa en produktionsrabatt, vilket innebär en rabatt på produktionskostnaderna om 25 procent. Det betyder att ett företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet kan söka stöd för en del av kostnaden för en produktion och sedan få den återbetald efter att kostnaderna har uppstått.

Förordningen (2022:1386) om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk
ställer följande krav för att en produktion ska vara stödberättigad:

  • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige,
  • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för,
  • att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.
Ansökningar behandlas efter först-till-kvarn-principen och stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Det här stödet styrs främst av förordning (2022:1386) om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor.

Ansökan hösten 2022

37 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på över 300 miljoner svenska kronor kom in efter att ansökan öppnade kl 10:00 den 7 november. Nästa ansökningsomgång planeras att öppna under våren 2023.

Kontakt

avi@tillvaxtverket.se