Tillväxtverket

För fondteam

Ifall du tänker resa en venture capital- eller private equityfond kan antingen EU eller svenska staten, som limited partner, gå in med en delinvestering i er fond.

EIF strävar efter att investera i oberoende ledningsgrupper som reser kapital från ett brett spektrum av investerare för att ge riskkapital till växande små och medelstora företag i Europa.

EU-finansiering vid resning av fonder

InnovFin Venture Capital

Genom InnovFin Venture Capital investerar Europeiska Investeringsfonden (EIF) i venture capital- och private equity-fonder. Europeiska Investeringsfonden strävar efter att investera i oberoende ledningsgrupper som reser kapital från ett brett spektrum av investerare för att ge riskkapital till växande små och medelstora företag i Europa.

InnovFin Venture Capital

InnovFin Technology Transfer

Genom InnovFin Technology Transfer gör Europeiska Investeringsfonden (EIF) investeringar i techology transfer-fonder i pre-seed (inklusive proof of concept) och seedfasen. Syftet är att snabba på teknologiska innovationer, speciellt inom områden som ICT, nanoteknik, bioteknik, clean tech och med tech, samt utnyttjandet av IP, spin-offs och joint ventures.

InnovFin Techoloty Transfer

InnovFin Business Angels

Genom InnovFin Business Angels gör Europeiska Investeringsfonden (EIF) investeringar i affärsängelfonder eller i affärsängel-saminvesteringsfonder som investerar i innovativa företag i tidiga skeden eller sociala företag aktiva inom de sektorer som täckas av Horisont 2020. InnovFin Business Angels är öppen för erfarna affärsänglar som önskar sätta upp sin första affärsängelfond.

InnovFin Business Angels

InnovFin Fund-of-Funds

Genom InnovFin Fund-of-Funds investerar Europeiska Investeringsfonden (EIF) i fund-of-funds som har ett geografiskt fokus som täcker minst fyra länder samt som fokuserar på tidiga skeden eller följer en balanserad strategi att investera minst 30 procent av fonden i tidiga skeden.

InnovFin Fund-of-Funds

COSME Equity Facility for Growth

Genom COSME Equity Facility for Growth investerar Europeiska Investeringsfonden (EIF) i fonder som investerar i små- och medelstora företag i tillväxt- och expansionsfasen. Europeiska Investeringsfonden söker främst fonder som har ett geografiskt fokus som täcker flera länder.

COSME Equity Facility for Growth

EFSI Equity Instrument – Expansion and Growth Window

Genom EFSI Equity Instrument – Expansion and Growth Window investerar Europeiska Investeringsfonden (EIF) i eller med fonder som direkt eller indirekt fokuserar på senare skeden eller multi-stage finansiering av små- och medelstora företag och små mid-caps. Europeiska Investeringsfonden kan även investera med syfte att skapa social påverkan genom sociala företag och organisationer i den sociala sektorn.

EFSI Equity Instrument

Så här lämnar ni in ett investeringsförslag

För att ert förslag ska kunna behandlas i rätt tid bör ni skicka ett omfattande konceptpapper eller utkast till memorandum för privat placering till Dealflow.

Memorandumet bör innehålla information om

 • ledningsgrupp
 • investeringsstrategi
 • track record
 • målmarknad
 • deal flow
 • geografiskt omfång
 • målsektorer
 • fondstorlek
 • juridisk struktur
 • föreslagna villkor
 • förväntad avkastning
 • övriga investerare
 • tidpunkt för fondresning

Om investeringsförslaget uppfyller EIF:s kriterier kommer ert team att bli inbjudet att presentera investeringsförslaget på EIF:s huvudkontor i Luxemburg.

Nationell finansiering vid resning av fonder

Saminvest

Saminvest ägs av svenska staten och investerar i riskkapitalfonder. Bolaget bildades 1 juli 2016 och förvaltar idag ett kapital på cirka fem miljarder kronor.

Saminvest investerar indirekt i företag genom att tillsammans med privat kapital investera i privat förvaltade riskkapitalfonder, där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar. Fonderna ska i huvudsak ha nya förvaltarteam i syfte att stimulera framväxten av fler aktörer som investerar i företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser.

Saminvests uppdrag är att investera i fonder på affärsmässiga grunder och därmed utgöra ett alternativ och ett komplement till sådana offentliga och privata finansiärer som har andra utgångspunkter för sin verksamhet.

Saminvest