Tillväxtverket
Flera personer står och sitter runt ett bord.

För företag

Tillväxtverket verkar för att företag i utvecklingsskeden får tillgång till finansiering. Det gör vi genom att tillhandahålla externt ägarkapital (riskkapital) och olika former av stöd till små och medelstora företag.

Företagens innovationskraft och affärsförmåga skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt för Sverige. Tillgång till finansering är viktigt för att företagen ska utvecklas och expandera.