Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja förnybar energi i Västsverige

  • Öppnar 17 november 2022
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Halland

Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Ett viktigt steg i den riktningen är att främja förnybar energi. Syftet med finansieringen inom utlysningen är att bidra till att fler små och medelstora företag investerar i och demonstrerar nya innovativa lösningar avseende förnybar energi. Vidare ska insatserna främja minskad energianvändning och lösningar för effektivt utnyttjande av energiöverskott exempelvis genom industriell symbios.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Främja mer hållbara, innovativa och konkurrens­kraftiga företag med fokus på förnybar energi.

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, bransch­organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forsknings­institut, universitet och högskolor

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt kommer utlysnings­omgången omfatta 30 mkr

Vad handlar erbjudandet om?

Vi söker projekt med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. Här finns möjligheter att söka finansiering för innovativa satsningar, demonstrationsprojekt och innovationsfrämjande insatser för att hitta lösningar kopplade till energiförsörjning och förnybar energi. Det krävs ett helhetstänk genom hela värdekedjan och i fokus står produktionen av förnybar energi. I utlysningen möjliggörs insatser för att stimulera utvecklingen av teknik inom förnybara energikällor, exempelvis inom havsenergi, integrering av solceller i byggnader, produktion av förnybar vätgas och olika hållbara energibärare från olika restströmmar.

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Observera att inriktningen på utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.