Tillväxtverket
eu-logotyp

Öka kapaciteten för inno­vationer i Västsverige 2

  • Öppnar 17 november 2022
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Halland

Nu söker vi er som vill arbeta för att näringslivet ska engagera sig mer i forskning och innovation i samverkan, öka kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation samt bygga upp innovationsmiljöer. Finansiering går att söka om ni är verksamma Västsverige.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Utveckla och förbättra forsknings- och innovations­kapaciteten hos små och medelstora företag

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer i Västsverige inom innovation och entreprenörskap, bransch­organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt kommer utlysnings­omgången omfatta 30 mkr

Vad handlar erbjudandet om?

Vi söker projekt med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart specialisering i Västsverige. Här finns möjligheter för finansiering till projekt som ökar samverkan mellan forskning och näringsliv, för affärsutveckling, innovations- och processutveckling i små och medelstora företag.

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.