Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk cirkulära flöden och minska resurs­­användningen i Västsverige

  • Öppnar 17 november 2022
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Halland

Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen. För att upprätthålla värdet på produkter och material under en längre tid måste det cirkulära perspektivet vara tydligt redan i designfasen så att resurserna används och återanvänds på smartast tänkbara sätt.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stärk grön omställning och ett hållbart näringsliv genom cirkulär ekonomi

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, bransch­organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forsknings­institut, universitet och högskolor
Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt kommer utlysningsomgången omfatta 30 mkr

Vad handlar erbjudandet om?

Vi söker projekt som arbetar mot målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. Projekten ska främja insatser som utvecklar, påverkar och demonstrerar potentialen i cirkulära affärsmodeller för att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet. Det krävs nya systemlösningar som säkrar en övergång till mer hållbara och förnybara material och att dessa återvinns och återanvänds i stor skala.

Insatserna kan utformas som direkta insatser till företag eller till att utveckla stödstrukturer och bygga upp miljöer och infrastruktur.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.