Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk kapaciteten för grön omställning

  • Öppnar 17 november 2022
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten

Vi behöver stärka den gröna omställning och utveckla mer koldioxidsnål ekonomi genom förnybara energi, smarta energisystem och cirkulär ekonomi. Från 29 september kommer projekt i Övre Norrland kunna söka finansiering inom dessa områden.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Ska stärka grön omställning genom förnybar energi, smarta energisystem och cirkulär ekonomi.
Illustration av en profil

Vem?

Offentliga aktörer, universitet, högskolor, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, kommuner.
Illustration av sedlar

Hur mycket?

Ni kan söka max 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig medfinansiering behöver utgöras av annan finansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Obs! Den här utlysningen (som kallas 2022:2) är en kompletterande utlysning till de första som kom ut för Övre Norrland (2022:1). Inriktningar i utlysningen kan komma att justeras innan 29 september beroende på regionala behov och förutsättningar.

Utlysningen kommer handla om:

Specifikt mål 2.2 - Främja förnybara energi

Stimulera utvecklingen av affärsmodeller, system och metoder som främjar produktionen av förnybara drivmedel. Utveckla metoder för att producera förnybara drivmedel av sidoströmmar och restenergier. Stimulera lösningar som bidrar till att energi på ett effektivt sätt kan tas tillvara i cirkulära flöden eller processer.

Specifikt mål 2.3 - Utveckla Smarta energisystem

Utveckla nya former av energilagringsteknik och överföring för att reducera svängningar i energisystemet. Stärka redundansen och omvandla elenergi till andra energislag. Främja utveckling, testning och investeringar i lokala, flexibla och agila energilagringslösningar för förnybar och fossilfri energi. Investera i miljöer för utveckling av styrsystem för en ökad förutsägbarhet och ett optimerat energi- och effektnyttjande. Satsningar kan också göras för att främja nyttiggörandet av överskottsenergi i en verksamhet som primärenergi i en annan verksamhet.

Specifikt mål 2.6 - Främja Cirkulär ekonomi

Skapa och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i olika materialflöden. Exempelvis främja ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och processer, stimulera utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt kapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster.

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.