Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk kom­petensen i Väst­sveriges närings­liv

  • Öppnar 17 november 2022
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Halland

Fler små och medelstora företag behöver arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Universitet och högskolor, yrkeshögskola, gymnasieskola, näringsliv och samhälle behöver också arbeta tätare kring kompetens­utveckling, livslångt lärande, utbildning och entreprenöriellt lärande för att bättre kunna möta efterfrågan på arbetskraft. Rikta alla insatser mot något eller några av områdena för smart specialisering i Västsverige.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Främja och utveckla insatser för kompetens­utveckling samt möta behov av kompetens­försörjning inom Västsvenska områden för smart specialisering.

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, bransch­organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forsknings­institut, universitet och högskolor

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt kommer utlysnings­omgången omfatta 30 mkr

Vad handlar erbjudandet om?

Vi söker projekt soma arbetar med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart specialisering i Västsverige. Här finns möjligheter för finansiering till projekt som systematiskt arbetar med att utveckla färdigheter (utbildning och livslångt lärande), proaktivt hanterar struktur­omvandlingar och teknikskiften på arbetsmarknaden samt främjar entreprenörskap.

Insatserna kan utformas direkt till företag eller till att utveckla stödstrukturer.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.