Tillväxtverket
eu-logotyp

Bidra till förbättrad infrastruktur

  • Öppnar 17 november 2022
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten

Näringslivet i Övre Norrland efterfrågar effektiva och klimatsmarta godstransporter med hög kapacitet och goda möjligheter till persontransporter. Detta för att tillgodose företagens kompetensförsörjning och regionens växande besöksnäring. Snart kan ni söka finansiering för insatser som bidrar till förbättrad kapacitet och hållbara transporter i Norrbotten och Västerbotten.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att förbättra och utveckla en hållbar och effektiv infrastruktur i Övre Norrland.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer med ansvar för, och god kunskap inom, transportinfrastruktur.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Ni kan söka max 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig medfinansiering behöver utgöras av annan finansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Obs! Den här utlysningen (som kallas 2022:2) är en kompletterande utlysning till de första som kom ut för Övre Norrland (2022:1). Inriktningar i utlysningen kan komma att justeras innan 29 september beroende på regionala behov och förutsättningar.

Utlysningen kommer handla om:

Specifikt mål 3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Specifikt mål 3.2 - Hållbara regionala och lokala trasnportnät

Överbrygga brister och flaskhalsar i järnvägssystemen och i övergången mellan olika transportslag samt hantera en hög belastning på regionens vägar. Öka kapaciteten vid regionens hamnar, hantera svårigheter med att ställa om till nya miljökrav och brister i flyget

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.