Tillväxtverket

Regionala företagsstöd

 • Stänger 31 december 2026
 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Hela Sverige

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

Kvinna håller workshop för flera deltagare
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Maskiner och byggnader samt konsulttjänster och produktutveckling.

Illustration av en profil

Vem?

Små och medelstora företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Oftast 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan stödandelen vara större.

En förutsättning är att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Stöd kan handla om allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa.

Generella svar om regionala företagsstöd

Nedan hittar du generella svar om de regionala företagsstöden. För mer information, kontakta aktuell region. Se rubriken Kontakt nedan.

Undantaget är regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor som Tillväxtverkets handlägger.

Ibland räknas också transportbidraget som ett regionalt företagsstöd.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen.

För att inte snedvrida konkurrensen bedöms alltid marknadssituationen. Tjänste- och serviceföretag med en för lokal marknad kan inte få stöd om det finns andra etablerade företag som kan skadas. Ju större stöd desto högre krav på konkurrensaspekten. Företagets betydelse för den regionala utvecklingen bedöms också.

Stöd till stora företag får beviljas för nyinvesteringar i ny ekonomisk verksamhet. Detta innebär att stöd till stora företag endast får beviljas om investeringen syftar till antingen en nyetablering av en verksamhet eller till att man på ett befintligt arbetsställe investerar i en ny verksamhet som inte är samma eller en liknande den verksamhet som tidigare utförts vid arbetsstället.

Stödområden för regionalt investeringsstöd

Företag verksamma i hela landet kan söka de flesta regionala företagsstöd, men det regionala investeringsstödet är begränsat till stödområde 1, 2 eller 3.

Karta över stödområden. Pdf, 223 kB.

Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande demografiska statistikområde, de vill säga DeSO-områden.

 • Luleå kommun: 2580C1070-2580C1080, 2580C1110-2580C1160, 2580C1180-2580C1190, 2580C1210, 2580C1250, 2580C1270-2580C1280, 2580C1320, 2580C1340-2580C1350.
 • Umeå kommun: 2480C1050-2480C1070, 2480C1110-2480C1120, 2480C1140, 2480C1160-2480C1170, 2480C1190-2480C1300, 2480C1320-2480C1350, 2480C1390-2480C1400, 2480C1420-2480C1460.
 • Sundsvalls kommun: 2281C1030-2281C1050, 2281C1070-2281C1150, 2281C1170-2281C1230, 2281C1260, 2281C1300-2281C1310.
 • Borlänge kommun: 2081C1050, 2081C1070-2081C1110, 2081C1130-2081C1160, 2081C1180-2081C1200.
 • Falu kommun: 2080C1050-2080C1090, 2080C1110, 2080C1130-2080C1190, 2080C1210, 2080C1230.

Mer information om DeSO-områden finns hos SCB.

För att se om din investering befinner sig i något av de undantagna DeSO-områdena och därmed inte kan få regionalt investeringsstöd kan du gå in på Statistiska centralbyråns hemsida. Ange adressen för investeringen i sökfältet för att se vilket DeSO-område den tillhör.

I stödområdena ingår dessutom följande kommuner:

 • Gävleborgs län: Ljusdals, Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers, Söderhamns, Hofors och Sandvikens kommuner.
 • Västra Götalands län: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Åmåls, Gullspångs, Karlsborgs, Tibro och Töreboda kommuner.
 • Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner.
 • Örebro län: Hallsbergs, Hällefors, Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.
 • Södermanlands län: Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
 • Östergötlands län: Boxholms, Finspångs, Kinda, Motala, Valdemarsviks, Ydre, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner.
 • Jönköpings län: Aneby, Nässjö och Tranås kommuner.
 • Gotlands län: Gotlands kommun.
 • Kalmar län: Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns, Torsås och Västerviks kommuner.
 • Kronobergs län: Lessebo, Markaryds och Uppvidinge kommuner.
 • Blekinge län: Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner.
 • Skåne län: Bromölla, Hässleholms, Osby, Perstorps och Östra Göinge kommuner.

Ytterligare regionala anpassningar kan finnas. Läs mer på er regions hemsida.

För vad kan jag söka?

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, inventarier, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning, kompetensutveckling och konsulttjänster. Stöd kan under vissa förutsättningar även ges till uppförande av lokaler för uthyrning.

Du kan också söka för nystart av företag, deltagande i projekt, produktutveckling, marknadsföring, forskning- och utveckling, process- och organisationsinnovation eller energieffektivisering med mera.

Är du osäker vilket stöd du ska söka är du välkommen att kontakta din region. Det är alltid bra att ha en dialog med dem innan ni påbörjar en ansökan. Även många näringslivskontor i kommunerna har bra kunskap och kan hjälpa till.

När kan jag söka?

De regionala företagsstöden kan man söka löpande under året. Kontakta din region för mer information.

Vilka krav finns?

Det finns flera krav men här följer några exempel:

 • Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.
 • Stödet betalas alltid ut i efterhand, det vill säga efter att kostnaderna är betalda och redovisade.
 • Arbetsmiljön ska vara tillfredställande och anställningsförmåner ska minst vara likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal.
 • Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Mer information och hjälp får du av din region eller av Tillväxtverket. Ta gärna en personlig kontakt innan du skickar in din ansökan.

Förordningar för regionala företagsstöd

Förordning SFS 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning SFS 2015:210 om statligt stöd för att regional främja små och medelstora företag

När ska jag genomföra investeringen?

Ansökan måste lämnas in innan investeringen får påbörjas. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Stödet är baserat på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall maximalt 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan stödandelen vara större.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt vart i landet företaget verkar.

En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Utbetalning sker i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker hos respektive region via minansökan.se.

Om din ansökan gäller regionalt investeringsstöd på över 25 miljoner kronor i kostnader ska du vända dig till Tillväxtverket.

De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, det vill säga regeringen fördelar anslag till varje region som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd. Vänd dig därför till din region, se rubriken Kontakt nedan.

Kontakt