Tillväxtverket

Regionalt investeringsstöd

 • Stänger 31 december 2026
 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Tre personer som diskuterar runt en dator.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Illustration av en profil

Vem?

Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Upp till 40 procent av totala projektbudgeten

Vem kan söka?

För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska din investering finnas inom stödområde 1, 2 eller 3 enligt kartan. Pdf, 223 kB.

Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande demografiska statistikområde, de vill säga DeSO-områden.

 • Luleå kommun: 2580C1070-2580C1080, 2580C1110-2580C1160, 2580C1180-2580C1190, 2580C1210, 2580C1250, 2580C1270-2580C1280, 2580C1320, 2580C1340-2580C1350.
 • Umeå kommun: 2480C1050-2480C1070, 2480C1110-2480C1120, 2480C1140, 2480C1160-2480C1170, 2480C1190-2480C1300, 2480C1320-2480C1350, 2480C1390-2480C1400, 2480C1420-2480C1460.
 • Sundsvalls kommun: 2281C1030-2281C1050, 2281C1070-2281C1150, 2281C1170-2281C1230, 2281C1260, 2281C1300-2281C1310.
 • Borlänge kommun: 2081C1050, 2081C1070-2081C1110, 2081C1130-2081C1160, 2081C1180-2081C1200.
 • Falu kommun: 2080C1050-2080C1090, 2080C1110, 2080C1130-2080C1190, 2080C1210, 2080C1230.

Mer information om DeSO-områden finns hos SCB.

Mer information om stödområdena finns i Förordning (1999:1382).

För att se om din investering befinner sig i något av de undantagna DeSO-områdena och därmed inte kan få regionalt investeringsstöd kan du gå in på Statistiska centralbyråns hemsida. Ange adressen för investeringen i sökfältet för att se vilket DeSO-område den tillhör.

I stödområdena ingår dessutom följande kommuner:

 • Gävleborgs län: Ljusdals, Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers, Söderhamns, Hofors och Sandvikens kommuner.
 • Västra Götalands län: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Åmåls, Gullspångs, Karlsborgs, Tibro och Töreboda kommuner.
 • Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner.
 • Örebro län: Hallsbergs, Hällefors, Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.
 • Södermanlands län: Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
 • Östergötlands län: Boxholms, Finspångs, Kinda, Motala, Valdemarsviks, Ydre, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner.
 • Jönköpings län: Aneby, Nässjö och Tranås kommuner.
 • Gotlands län: Gotlands kommun.
 • Kalmar län: Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns, Torsås och Västerviks kommuner.
 • Kronobergs län: Lessebo, Markaryds och Uppvidinge kommuner.
 • Blekinge län: Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner.
 • Skåne län: Bromölla, Hässleholms, Osby, Perstorps och Östra Göinge kommuner.
 • Värmlands län

För vad kan jag söka?

Du kan få stöd till investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Särskilda regler gäller för stora företag

Vi kan bara bevilja stöd till stora företag om investeringen är en nyetablering av en verksamhet - eller en ny verksamhet som inte liknar den som har utförts tidigare vid en befintlig anläggning.

Till stora företag räknas företag som inte är små eller medelstora enligt EU:s -definition: Fristående företag, och företag  tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som

 • sysselsätter färre än 250 personer och
 • vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller
 • vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

När kan jag söka?

Du kan löpande söka regionalt investeringsstöd via Min Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilka krav, regler och villkor finns?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Förordningen som styr vad man kan få stöd för når du via länken nedan:

Gå till Svensk författningssamling och förordning 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar

Du kan få mer information av din region eller Tillväxtverket. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt nedan.

När ska jag genomföra projektet?

Det är viktigt att du skickar in din ansökan till innan du gör investeringen.

Om du får stöd ska du göra investeringen inom tre år från att du fått beslutet.

Hur mycket kan jag få i stöd?

 Du kan få maximalt 40 procent av den godkända investeringen i stöd.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt vart i landet företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska bli av. Utbetalning görs i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos respektive region via minansökan.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din ansökan gäller en investering på över 25 miljoner kronor ska du ansöka till Tillväxtverket.

Mer information

Före en ansökan bör du kontakta din region eller Tillväxtverket för mer information. Se rubriken Kontakt nedan.

Kontakta också gärna kommunens näringslivskontor på ett tidigt stadium. De kan ge värdefulla råd inför ansökan.

Kontakt

Länkar till berörda länsstyrelser och regionförbund:

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakter på Tillväxtverket:

Fredrik Olofsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 71

Richard From
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 29

Nicklas Lantto
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 88

Sök finansiering

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.