Tillväxtverket

Företag

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi vill se fler företag som vill, kan och vågar.

Personer pratar i kontorsmiljö

Hjälp att hantera covid-19

Här hittar du stöd och information som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet.

Man i mötessammanhang

Finansiellt stöd till företag

Företag kan söka stöd för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Övre delen på verksamt.se

Starta företag

På verksamt.se finns information och tjänster för dig som ska starta företag och även för dig som redan driver företag.

Två kvinnor som arbetar tillsammans.

Affärsutvecklingscheckar

Små företag kan söka stöd för affärsutveckling genom checkar för digitalisering eller internationalisering.