Tillväxtverket

Företag

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi vill se fler företag som vill, kan och vågar. Vi främjar entreprenörskap och tillväxt i företag.

Överdelen på verksamt.se

Starta eget företag

Vi har information och tjänster för dig som ska starta företag och även för dig som redan driver företag.

Man i mötessammanhang

Finansiellt stöd till företag

Du kan söka finansiellt stöd från Tillväxtverket eller din region för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Lastbil som åker på motorväg.

Bidrag till transporter

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske ni kan få Transportbidrag.

Två kvinnor som arbetar tillsammans.

Affärsutvecklingscheckar

En möjlighet för små företag att söka stöd för affärsutveckling genom checkar för digitalisering, grön tillväxt eller internationalisering.