Tillväxtverket

Företag

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi vill se fler företag som vill, kan och vågar. Vi främjar entreprenörskap och tillväxt i företag.

Två personer som håller i en badboll formad som en jordglob

Lös klimat- och miljö­utmaningar

Företag från hela världen kan nu söka finansiering för att lösa klimat- och miljöutmaningar i 14 utvalda länder.

Man i mötessammanhang

Finansiellt stöd till företag

Företag kan söka stöd för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Övre delen på verksamt.se

Starta eget företag

Vi har information och tjänster för dig som ska starta företag och även för dig som redan driver företag.

Två kvinnor som arbetar tillsammans.

Affärsutvecklingscheckar

Små företag kan söka stöd för affärsutveckling genom checkar för digitalisering eller internationalisering.