Tillväxtverket

Ekonomi först ut i prototyp till dataplattform

Arbetet med att ta fram en plattform för att möjliggöra att arbeta med data som en strategisk resurs rullar på. En första prototyp (PoC, proof of concept) för att se hur vi kan arbeta mer datadrivet med ekonomiuppföljning är genomförd - Therese Asplund, projektledare och Homan Sadat, ekonomichef berättar mer.

Therese, berätta mer om arbetet med ekonomidata!

— Många chefer på Tillväxtverket vittnar om att det är svårt att följa upp ekonomin, både för sin egen enhet och för verksamheten i stort. Det är svårt att få fram utfall och göra prognoser. Idag innebär ekonomiarbetet mycket manuellt arbete, med olika excelfiler, powerpoints etc. Våra controllers behöver lägga mycket tid på att stötta cheferna med underlag. Både chefer och controllers skulle tjäna mycket på ett ekonomisystem som mer automatiskt kan ta fram rapporter och underlag.

Det gjorde att vårt mål blev att följa pengar - från in, till pengar ut, på ett enkelt och tillgängligt sätt, för att se hur vi kan underlätta det här arbetet.

— Ett annat behov vi också såg var möjligheten att sammanföra siffror mellan Nyps och Agresso på ett enkelt sätt utifrån enhetsnivå.

Hur gick det till när ni prototypade?

— Vi har använt 2018 års data och genomfört workshops, intervjuer och har tillsamamns gått igenom vad vi har för siffror och hur vi kan jobba smartare med dem genom att koppla ihop olika källor. På det här sättet har vi lyckats knyta ihop ekonomin – och nu kan man se utfall och budget med Nypsdata på riktigt.

Homan - berätta vad det här betyder för ekonomienheten​?

— I och med prototypandet har vi skapat förutsättningar för en bättre ekonomistyrning på längre sikt, och vi har samlat på oss viktiga pusselbitar för det framtida arbetet. Dessutom har vi arbetat fram en metod som är applicerbar på vilket case som helst.

Vilka har varit med i arbetet med prototypen?

Det är det som är så roligt med den här metoden, att vi kan ta in de kompetenser som behövs just nu, alla arbetar koncentrerat under en begränsad period och sedan går man vidare. Det behöver inte vara så tidskrävande under lång tid. I just den här sprinten har det varit:

  • Kärnteamet ​i projektet (se nedan vilka som ingår i projektgruppen)
  • Utvecklare – Robin Arlasjö, Stefan Lindström och Monica ​Jakobsson
  • Ekonomienheten – Homan Sadat, Jessica Malmquist, Eleonor​ Modigh
  • Intervjuat Ulrica Morelid och Ingrid Arltoft Henriksson som användare.

Hur går man från prototyp till verklighet?

Nu kommer vi i projektet tillsammans med utvecklarna ifrån IT och Ekonomienheten jobba för att sätta prototypen i produktion. Vi kommer att uppdatera datat varje dygn och på det sättet ge cheferna och controllers bättre möjlighet att styra och stödja verksamheten.

Vad är nästa steg i projektet?

Vi kommer att jobba vidare med en ny prototyp tillsammans med avdelningen företag. Då handlar det om styrkort för regeringsuppdrag och vi kommer att knyta samman det datat med de pusselbitarna vi tagit fram tillsammans med Ekonomienheten. Så det känns väldigt kul!

Mer om projektet Dataplattform & Datastrategi

Projektet startades i januari 2019 och syftar till att skapa en dataplattform och datastrategi för Tillväxtverket som samlar relevant strukturerad och ostrukturerad data och som möjliggör ett mer datadrivet förhållningssätt på hela myndigheten.

Projektetledare: Therese Asplund, Kunskapsutveckling.
Beställare: Gunilla Nordlöf
Ordförande i styrgruppen:
Lena Carlsson

Projektmedlemmar: Magnus Lundsten, Tjänsteutveckling, Åsa Adamsson och Henrik Hedlund, Data och Systemstöd och Helena Montiadis, IT-enheten.

Projektet har också en styrgrupp och en referensgrupp.

Vill du veta mer om projektet?
Tveka inte att höra av dig till Therese eller någon annan i projektgruppen!

Läs tidigare artikel om dataplattformsprojektet

Detta är en del av vår utvecklingsresa. Under 2019 har ett antal insatser pekats ut, som är särskilt viktiga för hela myndighetens utveckling. De berör och involverar hela, eller stora delar av myndigheten. Här kan du läsa om utvecklingsstrategin och vad som ingår.