Tillväxtverket

Presentation: Nyanställda december

Nyfiken på dina nya kollegor? Här kommer en kort presentation.

Ulf Bengtsson

Ulf vikarierar som redovisningsansvarig fram till september nästa år. Han har tidigare varit ekonomiansvarig på Konkurrensverket och arbetat på Skolinspektionen med att granska friskolors ekonomi. Ulf tillhör ekonomienheten.

Placering: Stockholm

Ulf Bengtsson

Linda Hallsten

Linda arbetar på granskningsenheten som granskningsekonom med projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Hon har tidigare arbetat som ekonom på HSB Sydost och HSB Stockholm.

Placering: Gävle

Linda Hallsten

Johanna Skalman

Johanna vikarierar under sex månader som handläggare på enheten Regional tillväxt Norra Sverige. Innan hon började hos oss fick Johanna, via ett Stipendium av Vinnova/Wallenberg, arbeta på Nordic Innovation House i Silicon Valley under ett halvår. Då hjälpte hon verksamheten med att stötta nordiska startups.

Placering: Östersund

Johanna Skalman

Gunnar Lindberg

Gunnar arbetar på enheten för Uppföljning och utvärdering med bland annat den sammanhållna landsbygdspolitiken. Han har tidigare arbetat som konsult och som forskare inom regional utveckling på Nordregio.

Placering: Stockholm

Gunnar Lindberg

Hanna Klarkner

Hanna är handläggare på enheten Regional tillväxt Mellersta Sverige. Hon arbetar inom programområdet Norra - och Östra Mellansverige.

Placering: Örebro

Hanna Klarkner

Elisabet Olofsson

Elisabet är uppdragsansvarig för att ta fram en metodik för landsbygdsanalyser och konsekvensbedömningar för arbetet med en sammanhållen landsbygdspolitik. Hon kommer närmast från Folkhälsomyndigheten. Elisabet har ett förflutet inom landsbygds- och regionalpolitiska frågor på Glesbygdsverket.

Placering: Östersund

Elisabet Olofsson

Jasmine Heinrup

Jasmine jobbar som handläggare på enheten Regional tillväxt Södra Sverige. Hon kommer närmast från RISE IVF och har tidigare erfarenhet från Arbetsförmedlingen och Interreg ÖKS.

Placering: Göteborg

Jasmine Heinrup