Tillväxtverket

Så arbetar du med projekt

Vår ledning har beslutat om en process för hur vi ska arbeta med projekt. Den nya processen gäller från och med den 1 oktober 2019.

Nu är det obligatoriskt att fatta beslut om direktiv och projektplan för alla projekt. Nya mallar ersätter alla tidigare versioner som har funnits för direktiv och för projekt-, program- och insatsplaner. Dessutom ska alla projekt registreras i den nya projektportföljen. För att överblicka, följa upp och prioritera bland projekten finns en organisation med portföljledning och tre portföljforum. Självklart ska vi integrera hållbarhet i alla projekt.

Vår projektprocess

Projektprocess

Projektprocessens fyra faser:

 1. Före start - leder fram till ett direktiv
 2. Förberedelse - leder fram till en projektplan
 3. Genomförande - leder till godkänd leverans och överlämning
 4. Avslutning - avslutar projektet och kan innehålla en slut- eller erfarenhetsrapport

Det är obligatoriskt i våra projekt att ta fram och besluta direktiv, projektplan, beslut om godkänd leverans och någon form av slut- eller erfarenhetsrapport.

Projektet registreras av projektledaren och följs upp i Tillväxtverkets projektportfölj. Du kan registrera projektet redan före start. I verktyget som används för detta framgår sedan projektets status allt eftersom det drivs vidare.

Mallar för projektdirektiv och projektplan

Dessa två mallar ersätter nu alla tidigare varianter som har funnits för direktiv och för projekt-, program- och insatsplaner. Innehållet är obligatoriskt men formen fri, därför tillhandahåller vi mallar i två format.

Mallar i Word

Mallar i PowerPoint

Passar för kortfattad information och när du vill presentera projektdirektivet eller projektplanen.

Registrera ditt projekt i projektportföljen

Fyll i mallen för direktiv eller projektplan och mejla den till projektkontoret@tillvaxtverket.se.

7 tips för att lyckas bättre med ditt projekt

 1. Kontakta Projektkontoret för att få hjälp och stöd.
 2. Använd Mall för projektdirektivWord
 3. Använd Mall för projektplanWord
 4. Beställ en Office 365-grupp för att spara och dela information i projektet.
 5. Delta i Projektnätverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ställ frågor till andra som jobbar med projekt, dela erfarenheter.
 6. Prata med din chef om du har behov av kompetensutveckling. Läs mer om Utbildning i PPSlänk till annan webbplats.
 7. Använd PPS OnLine.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du som jobbar på Tillväxtverket har tillgång till PPS OnLine (när du är inloggad på din Tillväxtverket-dator).

Kontakter

 • Gunnar Wennerholm, projektledare för projektet Processer och utvecklingsinitiativ
 • Ulf Larsson, projektkontoret – frågor om projektstyrning, metoder, rutiner och mallar
 • Aslög Odmark eller Klas Rabe – frågor om facilitering av nya regeringsuppdrag
 • Maria Eriksson – ekonomifrågor kopplade till regeringsuppdrag
 • Nader Svärd, it-chef – frågor om it- och digitaliseringsprojekt
 • Sofie Arvidsson – frågor om verksamhetsutvecklingsprojekt