Tillväxtverket

EU:s program-

period 2021-2027

EU-flaggor på bordet

Här samlar vi övergripande information som ska ge dig förståelse för arbetet med att planera inför nästa programperiod (2021-2027) inom EU:s strukturfonder.

Diskutera på Yammer

Forum för diskussion på Yammerlänk till annan webbplats

Aktuellt om nya programperioden

Dokument som rör EU:s programperiod 2021-2027

Nyheter i förslaget till förordning för 2021-2027

Den 29 maj kom förslag till nya EU-förordningar för bland annat regionalfonden. En läsgrupp läste och analyserade förslagen och gjorde därefter en sammanställning som skickades till departementet 20 juni.

Fördjupade synpunkter på förordningsförslag inför programperiod 2021-2027PDF

Broschyr om regelverket i korthet

EU-kommissionens broschyr som presenterar det nya regelverket i korthetlänk till annan webbplats

Internt stöd för arbetet