Tillväxtverket

Klarspråk och effektiva texter

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk gör dina texter bättre. Du blir mer pedagogisk och får läsarna på din sida. Här finns några konkreta tips.

Tänk på det här när du planerar din text

Skriv det viktigaste först

Det läsarna vill veta först, ska stå först.

Skriv tydliga rubriker

Rubrikerna ska helst innehålla verb.

Skriv hellre flera korta meningar än en lång

Långa meningar med mycket information är svårlästa. Skriv därför hellre flera korta meningar med tydliga samband sinsemellan. Allra snyggast är om du använder en blandning av korta och lagom långa meningar så att läsaren känner en rytm.

Visa hur meningarna hänger ihop

Använd många sambandsord för att visa hur dina meningar hänger ihop.

Exempel på sambandsord:
alltså, dessutom, däremot, därför, eftersom, men, också, vidare.

Använd punktlistor för långa uppräkningar

Långa uppräkningar blir mycket mer lättlästa i form av en punktlista.

Tala om vem som gör något

Annars får läsaren gissa – och gissar kanske fel. Därför har du stor nytta av nästa råd.

Använd aktiva verb, jobba bort de passiva

Det här är ett exempel på passiv mening.  
Regelbundna samråd genomförs.

Frågan som hänger i luften är: Vem genomför? När du använder aktiva verb tvingar du dig som skribent att plocka fram subjektet, nämligen den som gör.

Det här är ett exempel på aktiv mening med tydligt subjekt. 
Tillväxtverket och länsstyrelserna samråder regelbundet.

Välj verb för en mer levande text

Välj verb i stället för substantiv. Det gör texten mer levande och mindre formell.

Skriv hellre fyll i projektansökan än ifyllande av projektansökan.

Skriv ut förkortningar

Det gör att din text blir tydlig, pedagogisk och inkluderande. Det är möjligt att förstå den utan att vara insatt. Undvik intern slang och fundera även på en förkortning som ERUF.

Välj korta ord om de gör samma nytta 

Välj alltid så korta och konkreta ord som möjligt, om betydelsen är densamma.

Exempel: om eller för i stället för angående och avseende
i stället för erhålla
finns i stället för föreligga
enkät i stället för enkätundersökning
mål
i stället för målsättning

Var konsekvent

Använd samma ord för samma sak genom hela texten. Om du varierar dig ska det vara medvetet och fylla en funktion, exempelvis tillföra en betydelsenyans eller göra texten lite mer litterär.

Exempel:
ansökningsomgång eller utlysning
oh-kostnader eller indirekta kostnader

Det finns mycket kunskap om att skriva bra texter

Om du är osäker på ett enskilt ords stavning eller betydelse - sök i Svenska Akademiens ordböckerlänk till annan webbplats

Stor eller liten bokstav? Förkortningar? Skriva ihop eller isär? Sök i Myndigheternas skrivreglerlänk till annan webbplats

Hos oss finns en klarspråksansvarig. Det är Cecilia Bertilsson. Ta gärna kontakt med henne om ni vill ha utbildning i grupp eller inför ett större textarbete. Ämneskommunikatörerna kan också hålla utbildningar.

Klarspråk och språklagen

Språklagen säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Om läsaren inte förstår vad du menar blir det svårt för hen att göra rätt. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Skriv kortare texter, till exempel webbtexter

Innan du börjar skriva, ta reda på:

  • För vem skriver du? Vad vill de veta?
  • Vad ska läsaren göra med den här informationen?
  • Vad behöver läsaren veta? Vad behöver den inte veta?

Du kan aldrig berätta allt. Var därför noga med vilken information som ska vara med. Länka hellre.

Stryk bakgrundsinformationen

Läsaren vill veta vad som gäller här och nu, inte hur det var tidigare. Tumregel: Ge bakgrund eller sammanhang i en enda mening. Det behöver inte vara i början.

Skriv vem texten vänder sig till

Tillväxtverket har mer än bara en typ av läsare. Skriv vilka texten riktar sig till, så vet varje läsare om det är relevant att fortsätta läsa.

Skriv det viktigaste först - kom direkt till saken. Det läsarna vill veta ska stå först. Läsarna vill veta slutsatsen först, därefter argument och bakgrund. Om olika läsare vill veta olika saker - skriv olika texter, eller åtminstone olika stycken med vägledande mellanrubriker.

Skriv rubriker som sammanfattar eller förtydligar

En rubrik ska sammanfatta eller förtydliga ett avsnitt av texten på ett konkret sätt. Skriv rubriker i uppmaningsform för att texten ska vara tydlig med vad du rekommenderar att läsarna ska göra. Använd annars påstående- eller frågeform. När rubriken är skriven i frågeform måste avsnittet direkt ge ett tydligt svar på frågan i rubriken.

Skriv korta ingresser som kan stå för sig själva

En ingress ska ge en sammanfattning av texten. Ingressen ska snabbt ge läsarna tillräcklig med information för att avgöra om de vill läsa vidare. Skriv korta ingresser, max tre rader. Ofta hamnar ingressen helt ensam på en puffsida, så se till att den går att läsa och förstå i sig själv.

Dela in texten i många stycken

Läsaren ska inte behöva möta en ordvägg. Dela därför in texten i många stycken. Använd mellanrubriker och andra sätt att underlätta för läsaren att överblicka din text.

Använd punktlistor för uppräkningar. Då syns informationen extra tydligt och blir mycket lättare att läsa. Resten av texten blir också lättare att strukturera.

Svara på läsarnas frågor

Vilka frågor har läsaren? Svara på dem!

Exempel på vanliga frågor om att ansöka om stöd:

  1. Kan jag få det här stödet om jag ansöker?
  2. När ska jag ansöka?
  3. Hur gör jag för att ansöka?

Exempel på andra frågor att besvara i olika texter:

  1. Vad finns här, som jag kan använda för min verksamhet?
  2. Vad vinner jag på att göra det här?
  3. Hur har andra gjort? Vad blev bäst?
  4. Hur gör jag för att komma igång?

Råd och hjälp för att skriva effektiva webbtexter

Sökoptimera och mobilanpassa texten

Du behöver också fundera på hur du sökoptimerar din text och hur den anpassas till en liten skärm som mobil eller surfplatta.

Råd och hjälp för att sökoptimera och mobilanpassa webbtext

Skriv en rapport

Tips när det gäller språket finns i Skrivregler för längre texterlänk till annan webbplats. Ta gärna också chansen att gå utbildning i klarspråk.

Rapport till regeringen

Hur du ska förbereda och skriva rapporten står i Instruktion för hur du skriver en rapport till regeringenlänk till annan webbplats. Mall för rapport till regeringen hittar du i Word i mappen Rapporter.

Rapport som ska bli publikation

Mall för rapporter hittar du i Word i mappen Rapporter.

Svara på en remiss

Hur du ska förbereda och skriva remissvar beskrivs i Svara på remisslänk till annan webbplats.

Du ska skriva svaret i Tillväxtverkets brevmall som finns i word under mina mallar.

Tidigare remissvar

Skriv en utlysning

Om du ska skriva en utlysningstext behöver du strukturera texten efter ett antal förbestämda rubriker. Här finns fler tips och länk till mall.