Tillväxtverket

Rapporter och publikationer

Arbetet med att ta fram en rapport är indelat i fyra faser: skriva, formge, publicera och sprida. Vi skiljer på rapporter som vi skriver själva och rapporter som vi beställer av en konsult (konsultrapport).

Så här gör du en rapport som du ska skriva själv:

1. Använd rapportmallen.

2. Skriv enkelt - om du vill att din rapport ska bli läst

3. Korrekturläs – det är ditt ansvar att rapporten är korrekt

4. Välj en rubrik som lockar till läsning

5. Kontakta kommunikatör för formgivning, publicering och spridning.

Utgivna rapporter hittar du under Våra tjänster / Publikationer

Rapport till regeringen

Rapporter till regeringen hanteras på ett annat sätt och publiceras inte på webben.

Egen rapport i fyra faser

Skriva


 • Använd rapportmallen i Word. Se instruktionsfilm och skriftlig instruktion som du hittar i SupportOnline.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I filmen lär du dig hur du använder formatmallar, uppdaterar innehållsförteckning och infogar tabeller samt bilder på bästa sätt.
 • Skriv enkelt och begripligt om du vill att din rapport ska bli läst. Se skrivtips nedan. Använd klarspråk och testa din text med Klarspråkstestetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Rubriken är mycket viktig och ska locka till läsning. Skriv den gärna som en överrubrik och underrubrik.
 • Korrekturläs rapporten. Det är handläggarens ansvar att fakta är korrekt, språket begripligt och att inga stavfel finns. Därför ska du noga korrekturläsa din rapport innan formgivning. Observera: Du kan inte gå vidare till formgivning innan rapporten är korrekturläst.
  Du kan också köpa hjälp med korrekturläsningen av en språkvårdskonsult. Det är din enhet som betalar för detta. Du avropar från det statliga ramavataletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.
Klarspråk handlar om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheter. Det är ditt ansvar som handläggare att rapporten har ett begripligt språk. Behöver du hjälp med klarspråk och korrekturläsning så köper du tjänsten av en konsult. Statligt ramavtallänk till annan webbplats finns.

Skrivtips

 • Gör det enkelt för läsaren att ta till sig innehållet. Fokusera på
  vad läsaren är intresserad av.
 • Var varsam om läsarens tid. Skriv kort. Krångla inte till det. Inspirera och överraska.
 • Skriv aktiva meningar. Skriv ”Tillväxtverket utvärderar” istället för ”projektet utvärderades”.
 • Skriv ut alla förkortningar.
 • Arbeta aktivt med rubriker. Låt mellanrubrikerna berätta om innehållet.

Formge

Nu har du en rapport som är skriven i rätt mall, korrekturläst och helst klarspråksgranskad. Det är dags för formgivning.

 • Skicka den färdigskrivna och korrekturlästa rapporten till en ämneskommunikatör för att få publikationsnummer och framsida.

Publicera

När rapporten är formgiven beställer kommunikationsavdelningen en så kallad e-bok av extern leverantör och publicerar den på tillvaxtverket.se/publikationer. Det kan ta upp till en vecka. Kostnaden faktureras enheten som tagit fram rapporten.

Sprida innehållet

Att kommunicera kunskap och insikter ur rapporten är viktigt. Kommunikationsavdelningen kan ge stöd kring budskap och kanalval.

Konsultrapport i fyra faser

Skriva

Om du inte själv skriver rapporten, utan du beställer den från en konsult, ska du ställa krav på att texten ska uppfylla språklagens intention och följa Språkrådets klarspråksprinciperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formge

Konsulten formger i egen mall. Konsulten är utgivare av rapporten. (Ska Tillväxtverket vara utgivare - se Egen rapport ovan.

För att tydliggöra kopplingen till Tillväxtverket ska nedanstående punkter alltid vara med:

 • Logotypen ”Beställd av Tillväxtverket” finnas synlig på förstasidan (i ett hörn).
 • Formuleringen ”Denna rapport är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.” stå på sidan två eller i samband med förord eller sammanfattning.

Publicera

Externa rapporter som vi beställt kan publiceras på tillvaxtverket.se/publikationer som e-bok. Om den ska spridas avgörs av respektive handläggare/enhet.

Istället för att publicera konsultrapporten som en tillgänglighetsanpassad pdf kommer kommunikationsavdelningen att beställa en e-bok /responsiv html-fil. Denna bekostas av respektive enhet som beställt rapporten. Kommunikationsavdelningen beställer och publicerar. Det kan ta upp till en vecka.

Sprida innehållet

En rapport som myndigheten har beställt av en konsult kan, efter önskemål från beställaren, publiceras  på tillvaxtverket.se/publikationer i konsultens egen mall.

Att kommunicera kunskap och insikter ur rapporten är viktigt. Kommunikationsavdelningen kan ge stöd kring budskap och kanalval.

Annat informationsmaterial

Vi arbetar alltid digitalt först, men möjlighet finns om nödvändigt att göra tryckt information.