Tillväxtverket

Visuell identitet och varumärke

Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela Sverige. En tydlig och effektiv visuell identitet underlättar det arbetet. Vi blir en tydlig avsändare.

Vår visuella kommunikation är flexibel och kan anpassas för flera olika kanaler utan att göra avkall på vår unika identitet. Vår visuella identitet består av logotyp, typsnitt, symbol, färger, manér för illustrationer och bilder.

Läs mer om vårt bildmanér samt foto - se "Bilder och bildarkiv" i vänstermenyn.

Den visuella identiteten utgår från vår varumärkesplattform.

Logotyp och symbol

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Tillväxtverket som är avsändare.

Vår logotyp består av en ordbild (vårt namn) och en symbol som symboliserar tillväxt och vårt löfte att riva barriärer och öppna dörrar för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Logotypen finns i våra tre identitetsfärger: blå, grön och lila. Den måste placeras i ett hörn (valfritt). Alla lika rätt - du väljer!

Ladda ner logotypen

Ladda ner från bildarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I PowerPoint och Word kan loggor och illustrationer enkelt infogas via en särskild Infoga-från-bildarkivet-knapp.

Logotypen finns även att ladda ner på webben.

Tillväxtverkets logga i tre färger: lila, grön och blå

Symbolen får användas fristående, men logotypen i sin helhet måste alltid finnas med (för att tydliggöra avsändaren).

Tillväxtverkets symbol i tre färger: lila, grön och blå

Logotyp vid samarbete och finansiering

För de som samarbetar med oss eller fått finansiering finns det särskilda logotyper

Logga vid stöd

Logotyper för EU-finansiering

Ni som arbetar med EU-finansierat stöd och de projekt som beviljats ett sådant stöd ska använda någon av de två versionerna av logotyp för EU-finansierat stöd.

Två varianter av EU-logotypen

Illustrationer

Infografik


Tillväxtverket har ett eget manér för illustrationer som ska följas. Vi samarbetar med kommunikationsbyråer som vid behov tar fram nya illustrationer och info-grafik enligt vårt manér.

Klara temaillustrationer

Vi har ett antal färdiga illustrationer utifrån olika teman. Dessa finns med och utan symbol och i alla tre profilfärger. Temaillustrationerna används bland annat på framsidan på Tillväxtverkets egna rapporter.

Du hittar alla befintliga temaillustrationer i bildarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I PowerPoint och Word kan loggor och illustrationer enkelt infogas via Infoga-från-bildarkivet.

Om du vill ha en illustration på ett nytt tema, kontakta din ämneskommunikatör.

Exempel på temaillustrationer

Temaillustrationer för dialog, samhällsplanering, industri, internationalisering, digitalisering, statistik och kunskap.


info-grafik där text och illustration samverkar

Exempel på en så kallad info-grafik. Dessa kan göras som bildspel eller som korta filmer.

Exempel infografik. Turismens årsbokslut 2016


Om du vill ha med hjälp med att ta fram en illustration, infografik eller animerad film kontakta din ämneskommunikatör, som hjälper till i kontakten med en av våra ramavtalsupphandlade kommunikationsbyråer.

I visuella frågor avgör Jenny Franzén, ansvarig för vår visuella identitet.

Typsnitt

Noe Display är vårt huvudtypsnitt. Vi använder det i kommunikationsytor som webb, formgivna rapporter, rapportframsidor och info-grafik. Det ska dominera kommunikationen och ta plats. Noe Display kombineras med Gotham Narrow. Alla medarbetare har inte tillgång till dessa teckensnitt.

Teckesnitt


Typsnitt i Officeprogram

När vi skriver i Office-program som Word, PowerPoint och Outlook är Calibri och Cambria är våra typsnitt. Använd mallar (och formatmallar) så blir det rätt. Dessa finns i alla medarbetares datorer.

Teckensnitt

Färger

Våra profilfärger är de tre färgerna i logotypen (lila, grön, blå) som finns i tre olika nyanser. Använd våra mallar med förinställda färger i Word och PowerPoint .

Om du vill använda det "mellan-gröna", tänk på att vit text inte syns så bra på den färgen. Använd den mörkaste gröna färgen om du ska lägga text på.

För exakta färgkoder — se visuella guiden.

Vår visuella guide

Ta del av hela vår Visuella identitet.PDF

Kontakt

Jenny Franzén