Tillväxtverket

Webb

Här kan du bland annat läsa om hur vi jobbar med våra webbplatser, hur du får behörighet att redigera och hur du skriver webbtexter.

Tillvaxtverket.se och Medarbetarsidorna

Skicka ett webbärende till webbgruppen

Du kan skicka in ärenden via mejl till webbgruppen eller lägga in ett ärende i Easit. Du får då ett mejl med bekräftelse samt ärendenummer.

Alla ärenden som kommer in till webbgruppen tas om hand löpande och åtgärdas så fort tiden tillåter.

Tänk på det här:

 • Skicka alltid med länk till den sida där uppdateringen ska göras.
 • Om du vill skicka med filer, bifoga dessa istället för att skicka länk till Sharepoint.
 • Texter får gärna vara genomarbetade, det sparar tid för alla.
 • Ange fotograf för bifogade bilder på grund av upphovsrätten. Annan info om publicering av bilder på webben, till exempel om GDPR.
 • Svara alltid på det ärendenummer du fått via Easit så att vi kan hålla ihop ärendet.
 • Var ute i god tid. Om det är bråttom: uppge hur akut det är för ärendets målgrupp. Att du gärna vill göra klar en arbetsuppgift kanske inte egentligen är ett akutläge?
 • Vi prioriterar bland nyheterna på Medarbetarsidorna.

Skriva och publicera utlysningar

Kontakta i god tid er ämneskommunikatör. Här finns listan med ämneskommunikatörer

Det finns en mall för utlysningstexten i word. Utgå alltid från den när du tar fram texten tillsammans med kommunikatören. Dokumentet Utlysningsmall ver. 1, hittar du i mappen #Arbeta med finansiering/#Gemensamma

Följande rubriker finns i mallen. 

 1. Rubrik på utlysningen. Skriv ur läsarens perspektiv så att det tydligt framgår vad utlysningen handlar om och gärna vem den gäller. Skriv så här: Stöd till leverantörsföretag inom fordonsindustrin. Inte så här: Leverantörsprogram för fordonsindustrin 2013-2015.
 2. Kort ingress. Sammanfatta kortfattat till vem stödet riktar sig och vad stödet gäller. Skriv inte om syftet här.
 3. Vem kan söka?
 4. För vad kan jag/vi söka?
 5. När kan jag/vi söka?
 6. Vad är viktigt att veta?
 7. Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
 8. Hur länge kan projektet pågå?
 9. Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
 10. Hur ansöker jag/vi?
 11. Hur handläggs och beslutas min/vår ansökan?
 12. Kontakt

Planerade utlysningar

Om du planerar för en utlysning längre fram i tiden ska vi informera på tillväxtverkets.se. Använd mallen, Mall för planerad utlysning, som finns i Word, i mappen #Arbeta med finansiering/#Gemensamma.

Texten för den planerade utlysningen bör innehålla:

 1. Rubrik på utlysningen. Skriv så att det tydligt framgår vad utlysningen handlar om.
 2. Kort ingress. Sammanfatta kortfattat till vem stödet riktar sig och vad stödet gäller.
 3. Utlysningen planerar att öppna den xx månad år.
 4. Om innehållet. Beskriv innehållet i utlysningen kortfattat.
  Vill du veta mer om programmet/insatsen xxx? Gå till sidan xxx (på tillvaxtverket.se)
 5. Målgrupp: Beskriv om möjligt tänkt målgrupp.
 6. Kontakt. Ange e-postadress och telefonnummer till kontaktperson.

När en planerad utlysning övergår till en pågående utlysning, tar vi bort den planerade utlysningen och ersätter med den pågående.

Skriva webbtexter

Att skriva för webb skiljer sig från att skriva för andra format. Det fungerar sällan bra att kopiera direkt från rapporter, pm, broschyrer eller andra tryckta dokument.

När du skriver för webben behöver du vara extra tydlig och konkret. Läsarna måste snabbt kunna överblicka texten för att avgöra om den är relevant för dem. Lyft fram det viktigaste, tilltala läsarna och svara på deras frågor.

Här finns mer tips om hur du skriver för webben

Egen behörighet att redigera

Du kan få egen behörighet att redigera om du ofta behöver gå in och göra uppdateringar. Boka då gärna in en genomgång i Tillväxtverkets publiceringsverktyg SiteVision via webbgruppen.

Om du behöver behörighet, kontakta webbgruppen.

Målbild för tillvaxtverket.se

Tillväxtverket.se ska vara navet i Tillväxtverkets digitala närvaro. Webbplatsen ska ha användarnas behov i fokus. Med öppenhet, tillgänglighet, begriplighet och inspiration som ledord ska webbplatsen skapa användarnytta och tydliggöra Tillväxtverket som en modern kunskapsmyndighet som öppnar dörrar och river barriärer.

Målgrupper

Tillväxtverket.se har olika målgruppsingångar och ett öppet intranät i form av medarbetarsidor.

Medarbetarsidorna har Tillväxtverkets anställda och konsulter som målgrupp.  

Övriga målgruppsingångar på webbplatsen riktar sig till externa målgrupper. Företagen är alltid slutkund men innehåll och budskap om våra systempåverkande insatser riktar sig många gånger till företagens vänner såsom:

 • branschorganisationer
 • regioner
 • kommuner
 • beslutsfattare

Tillvaxtverket.se ska:

 • ge en tydlig bild av Tillväxtverkets löpande tjänster såsom utlysningar, finansiering, konferenser, publikationer och digitala tjänster
 • förmedla kunskap om tillväxt
 • göra det lätt för användare att hitta rätt information och tjänst för sitt ärende
 • ge inspiration och vägledning åt företag och regioner i frågor om tillväxt

Medarbetarsidorna ska:

 • Göra det lätt att göra rätt i det dagliga arbetet
 • Stärka samhörighet och gemensam kultur
 • Förankra långsiktig vision och riktning för verksamheten
 • Underlätta samarbete mellan individer och grupper

Vad får besökarna på tillvaxtverket.se?

Externa delen

 • En tydlig bild av Tillväxtverkets insatser och erbjudanden, information och tjänster.
 • Insikter, kunskap och inspiration om olika möjligheter för företag och regioner i tillväxtfrågor.

Medarbetarsidorna

 • Information, vägledningar och verktyg som är myndighetsgemensam. Detta är den främsta källan till myndighetsgemensam information.
 • Information som är till nytta i arbetet.

Fem strategier för att nå målbilden

 • Vi strävar efter att skriva korta, kärnfulla och begripliga texter.
 • Vi arbetar med bild och film för att inspirera, förstärka eller förtydliga innehåll.
 • Vi strävar efter att uppnå tillgänglighetskraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.
 • Vi arbetar med ett öppet intranät.
 • Vi arbetar kundfokuserat kring uppföljning, analys och optimering av vår webbplats. Vi tar tillvara insikter som vi får genom webbanalys, samspel med användare och användningstester.

Webbstatistik

Tillväxtverket använder Google Analytics för webbstatistik. Om du behöver hämta ut statistik på grund av redovisningsskäl eller för att se hur besökare använder webbplatsen skicka in ett ärende till webbgruppen.

Tillväxtverkets övriga webbplatser

Tillväxtverket har flera webbplatser. Alla utom Verksamt ligger i Sitevision. Har du frågor kring webbplatserna så kan du skicka in ett ärende till webbgruppen.

Alla webbplatser i Sitevision driftas i Cloud.

Webborganisation för webbplatser i Sitevision Cloud
Word

Huvudredaktör

Varje webbplats har en huvudredaktör/webbplatsansvarig som ansvarar och förvaltar webbplatsen. Huvudredaktören har genomgått utbildning för att administrera en webbplats i Sitevision.

Systemägare och systemförvaltare

Kommunikationschef och webbansvarig på är systemägare respektive systemförvaltare för CMS-verkyget Sitevision.

Teknisk förvaltare för våra webbplatser

IT har en teknisk förvaltare för webbplatserna. De hanterar bland annat domäner och kopplingar mot AD-katalogen.

Tillväxtverkets webbplatser

Eufonder.selänk till annan webbplats och Interreglänk till annan webbplats (Intereg ligger på Eufonder.se)

EEN.selänk till annan webbplats

Swedish cleantechlänk till annan webbplats

Sofisam.selänk till annan webbplats

Interreg.se ÖKSlänk till annan webbplats

Nypscentralenlänk till annan webbplats

Klimatsynk.selänk till annan webbplats

Verksamt.selänk till annan webbplats

Tillväxtverket sköter även tekniken (ligger i Sitevision) för NFH.selänk till annan webbplats

Kontakt

Monica Nielsen, webbansvarig teknik och utveckling
Anknytning: 6569

Torill Fagervik, webbansvarig innehåll och struktur
Anknytning: 91 77