Tillväxtverket

Konferenser och andra externa möten

Fyra personer i aktivt samtal

Här samlar vi information till dig som ska arrangera en konferens eller annat större möte med externa deltagare.

Ett lyckat möte kräver inte bara ett genomtänkt program, utan också omsorg om praktiska detaljer. Under denna igång samlar vi information som kan underlätta ditt arbete.

Checklista för konferenser

Checklistan för konferenser är indelad i fem faser. Varje fas har sin egen sida, som du når via länkarna ovanför mellanrubriken eller via vänstermenyn. Punkterna på varje sida inleds med nyckelord, som förhoppningsvis gör det lättare att hitta det som är relevant för dig. Titta igenom helheten innan du drar igång arbetet.

Hållbarhetsaspekter är integrerade i checklistan. Om vi tvingas göra val som inte är hållbara så är det viktigt att vi kan motivera det på ett trovärdigt sätt.

Om du hellre vill ta del av checklistan som ett Worddokument så hittar du den i mappen Konferenser och externa möten i Myndighetsstöds Sharepointgrupp.

Tänk på att!

  • Konferensservice hjälper dig som ska arrangera en konferens eller liknande. Vänd dig alltid till dem för att boka en extern lokal och för att ta fram en digital inbjudan/anmälningsslänk.
  • Bjud in till ett uppstartsmöte tidigt i planeringen. Bjud alltid in Konferensservice. Vid större/strategiskt viktiga arrangemang – bjud även in en kommunikatör. Rådgör med kommunikationschefen vid behov.