Tillväxtverket

Konferenser och andra externa möten

Fyra personer i aktivt samtal

Här samlar vi information till dig som ska arrangera en konferens eller annat större möte med externa deltagare.

Ett lyckat möte kräver inte bara ett genomtänkt program, utan också omsorg om praktiska detaljer. Under denna igång samlar vi information som kan underlätta ditt arbete.

Tänk på att!

  • Konferensservice hjälper dig som ska arrangera en konferens eller liknande. Vänd dig alltid till dem för att boka en extern lokal och för att ta fram en digital inbjudan/anmälningsslänk.
  • Bjud in till ett uppstartsmöte tidigt i planeringen. Bjud alltid in Konferensservice. Vid större/strategiskt viktiga arrangemang – bjud även in en kommunikatör. Rådgör med kommunikationschefen vid behov.