Tillväxtverket

Organisation

Här presenteras avdelningar, enheter och enhetsgrupper.

Klickbart organisationschema
Klicka på en avdelning eller enhet så får du veta mer om och hittar medarbetare.

Organsationsschema per avdelning
Ett organisationsscheman på avdelningsnivå finns i de färdiga presentationerna av Tillväxtverket i PowerPoint. Just nu når du presentationerna enklast på N:\MallarQSB.

Organisationsschema med chefer (pdf)PDF

Klickbart organisationschema Myndighetsstöd HR GD-stab Kvalitet och kontroll Kunskapsutveckling Företag Regioner Förenkling IT Ekonomi Kommunikation Intern service IT IT Utveckling Analys Uppföljning och utvärdering Data- och systemstöd Juridik Verksamhetsstöd Granskning Granskning Norra Sverige Granskning Mellersta Sverige Granskning Södra Sverige Kapitalförsörjning Affärsutveckling Miljö och innovation Kompetensförsörjning och digitalisering Entreprenörskap Regionalt tillväxtarbete Regional näringslivsutveckling Regional tillväxt Norra Sverige Regional tillväxt Mellersta Sverige Regional tillväxt Södra Sverige ÖKS Tjänsteutveckling Digital kommunikation Enklare myndighetskontakter Bättre regler