Tillväxtverket

Medarbetarsidor

Ny organisation 2018

Se en bild av vår nya organisation som visar samtliga avdelningar och enheter samt ansvariga chefer. Läs också vilka verksamhetsområden som respektive avdelning och enhet har i uppdrag att arbeta med.

Om omställningsuppdraget

I vår blogg möter du här anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Företagare för utvecklingskraft

Nu finns 24 nya bilder i vårt bildarkiv där fem företagare sätter fokus på sådant som bidrar till utvecklings­kraft i gles- och landsbygder.

Bilden av vår vision, verksamhetsidé, det övergripande målet och de sex resultatområdena med respektive mål.

Puffbild, lediga jobb

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Se våra lediga tjänster som utannonseras just nu.