Tillväxtverket

150 vid digitalt lunchbord om landsbygder

Fyra jämna onsdagar på förhösten serveras lunch med landsbygder på tallriken. Värdar är vi tillsammans med Landsbygdsnätverket. Första onsdagen anslöt 150 från hela landet och idag är det dags för nästa.

Man och kvinna sitter vid ett bord och tar mat

Just nu pågår en kampanj under temat Tillsammans för livskraftiga landsbygder. Den bygger på att vi under våren samlat in material till 21 nya artiklar och publicerat på vår webb under Lär av andra.

– Nu vill vi sprida all denna inspiration som kommer från kommuner och regioner, länsstyrelser och andra myndigheter, så fler kan jobba smartare för landsbygder, säger projektledare Evelina Selander.

Satsningen är ett sätt att jobba med olika skikt i kommunikationen.

– Om vi bara lägger upp artiklar på webben, är det inte många som hittar dem. Men om vi paketerar dem snyggt i sociala kanaler med kärnfulla budskap och dessutom satsar på filmer, då sprider vi det här viktiga lärandet till andra och genom andra. Inläggen engagerar med många kommentarer och tips, säger Cecilia Bertilsson som jobbar med kommunikationen.

Det första lunchkaféet lockade alltså 150 deltagare som fick 40 fartfyllda minuter med kortkorta presentationer och ändå plats för många frågor och inspel.

– Det ska vara som en buffé där man får en liten smakbit av varje exempel som sedan inspirerar till att läsa mer och som gör att man vill dela med sig av den nya kunskapen till sina kollegor och i sina nätverk, säger Evelina Selander.

Länk till kampanjsidan:

Fokus på livskraftiga landsbygder - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)