Tillväxtverket

Fem om framtidens landsbygder i EU

I juni 2021 lanserade EU-kommissionen en långsiktig vision för Europas landsbygder. Kopplingarna till Tillväxtverket är många, även om genomförandet av visionen fortfarande diskuteras.

Barn, runt femårig flicka, gör highfive med man som kan vara pappa. Vintermiljö.

Visionen tar sikte på 2040 och målar upp bilden av landsbygder som är starka, sammanlänkade, resilienta och välmående. Bakom denna övergripande målbild hittar vi ett flertal beröringspunkter med verksamhet inom Tillväxtverket - till exempel vad gäller Regionalfonden och frågor kring kommersiell service, entreprenörskap, innovation, bredband och omställning.

Visionen innehåller också förslag som handlar om landsbygdssäkring och stärkta insatser för uppföljning av utvecklingen i landsbygder, vilket ligger nära Tillväxtverkets samordnande uppdrag inom den nationella landsbygdspolitiken.

text där det står fem tips för hela Sverige

Framtidens landsbygder är attraktiva, innovativa och har talang

Visionen bygger på såväl analyser som framsynsverksamhet och omfattande samråd och formulerar prioriterade mål. Fem av dem slår fast att Europas landsbygder ska utvecklas till:

  1. Attraktiva platser, med harmonisk territoriell utveckling som frigör deras specifika potential, gör dem till platser med möjligheter och tillhandahåller lokala lösningar för att hantera de lokala effekterna av globala utmaningar,
  2. Platser som är engagerade i flernivåstyrning och platsbaserad styrning, med utveckling av integrerade strategier genom samarbets- och delaktighetsinriktade metoder och med skräddarsydda policymixer och ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd,
  3. Platser som drar full fördel av digital innovation, med lika tillgång till ny teknik, utbredd digital kompetens och möjligheter att inhämta mer avancerade färdigheter,
  4. Platser med entreprenörsinriktade, innovativa och kompetenta människor som tillsammans driver på tekniska, ekologiska och sociala framsteg,
  5. Platser som präglas av mångfald och som gör det bästa av sina unika tillgångar, sina talanger och sin potential.

Under hösten 2021 fortsätter arbetet med att utveckla hur visionen ska genomföras i EU som helhet och i enskilda länder.

Och här kommer även fem läsmer-tips

Den svenska regeringens positionspapper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vad gäller den långsiktiga visionen.

EU-kommissionens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om bland annat bakgrunden till visionen och den kommande processen.

För dig som inte nöjer dig med europeiska perspektiv rekommenderar vi en OECD-rapport om möjligheternas geografi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från hösten 2020.

Mer om den svenska landsbygdspolitiken hittar du i regeringens proposition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Självklart rekommenderar vi också ett besök på Tillväxtverkets sidor.

Kontakt

Klas Fritzon, Landsbygder och lokal kapacitet