Tillväxtverket
eu-logotyp

Projektportföljen - när den katchiga hisspitchen är för svår att skriva

Att lägga tid på att sätta ihop projektportföljer har blivit ett framgångsrikt koncept för Tillväxtverkets EU-program. Och ännu viktigare blir det 2021-2027.

- Genom att analysera projektportföljen kan vi se vad investeringarna har gått till och vilka områden som ännu inte har fått det stöd som programmet har pekat ut, säger Lorraine Jonis, programansvarig Skåne-Blekinge.

Bild på de tre projektportföljernas omslag.

Tre projektportföljer har publicerats i dagarna.

Drygt 12 miljarder kronor har EU tillsammans med regionala offentliga och privata aktörer investerat i över 1000 regionalfondsprojekt runt om i Sverige. Pengarna har gått till forskning, digitalisering och bredband, stadsutveckling, energieffektivisering, hållbara transporter och små och medelstora företags konkurrenskraft. Och det är långt ifrån en heltäckande beskrivning.

Regionalfondens bredd och möjligheter kan vara svåra att sammanfatta i den "katchiga hisspitchen", men genom projektportföljerna försöker programmen åtminstone samla ihop kunskapen till något greppbart. Det är ett lärande för programmet och samtidigt en möjlighet att sprida kunskap om resultaten externt.

- Genom att analysera programmets projektportfölj kan vi se vad investeringarna har gått till och vilka områden eller sektorer som ännu inte har fått det stöd som programmet har pekat ut. Det var extra roligt att se var företagen, som fått stöd via programmet, har sitt säte någonstans. Flera ligger utanför Skåne och Blekinge, vilket var ganska överraskande. Det kan vara så att de bedriver verksamhet i programområdet, även om sätet är någon annanstans, säger Lorraine Jonis, programansvarig för regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Hon har skrivit och sedan, tillsammans med kommunikationsenheten, formgett och spridit sin projektportfölj för att göra den tillgänglig för så många som möjligt. Samma sak har programmen Övre Norrland och Östra Mellansverige gjort.

Malin Ylinenpää

Malin Ylinenpää

Beröringspunkter mellan olika fonder

Malin Ylinenpää, programansvarig för Övre Norrland tror att de kommande åren öppnar upp för spännande utvecklingsområden. Det kommer ställa krav på ett väl genomtänkt programgenomförande och där kan projektportföljen bli användbar.

- Samverkan mellan olika finansieringskällor blir än viktigare och projektportföljen kan bli ett viktigt verktyg för att sammanfatta och knyta samman aktörer. Analysen presenterar programmets samlade satsningar på ett överskådligt sätt och kan därigenom hjälpa oss att hitta beröringspunkter fonderna emellan, säger hon.

Och beröringspunkterna är många.

- Har vi till exempel ett väl utbyggt bredband så möjliggör det inte bara den grundläggande service som varje medborgare behöver få ta del av. Det innebär också en större arbetsmarknad då det går att arbeta platsoberoende i större utsträckning. Det öppnar upp stora möjligheter i en glest befolkad region. Här har pandemin visat på ett större behov av platsoberoende arbete och också gjort att teknikanvändningen har tagit ett stort kliv framåt, fortsätter Malin Ylinenpää.

I projektportföljen för regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige är det också samverkan som utmärker rapporten.

Isabelle Canderskog

Isabelle Canderskog

- Det som karaktäriserar projektportföljen är att det är många samverkansprojekt, ett tecken på att man har sett fördelar med att göra insatser tillsammans. Den här typen av sammanställningar hjälper oss att få en mer samlad bild av resultaten, men framför allt är syftet att ge andra en mer överskådlig bild av vad programmet gör och resultaten vi kan se av det, säger Isabelle Canderskog, programansvarig.

 

Projektportfölj (även kallat portföljanalys) är i det här sammanhanget ett annat ord för en rapport där EU-programmen samlat ihop sina avslutade projekt.

Vill du läsa mer?

Här kan du lära dig mer om de tre rapporterna och läsa dem i sin helhet.