Tillväxtverket
eu-logotyp

Hur klarade sig företagen som fått EU:s stöd under pandemin?

Hur klarar sig företag vid plötsliga, större, oförutsedda händelser som en pandemi? Det är ett outforskat område. Den här studien analyserar hur 19 000 företag som tagit emot stöd av EU:s regionalfond klarade av covid 19-pandemins första år.

Bild på rapporten

Under 2020, covid-19-pandemins första år, ökade antalet anställda i näringslivet mer än tidigare år. Allra mest, och avsevärt mest, ökade det bland företag som hade beviljats stöd via EU:s regionalfond mellan åren 2015–2018.

De företag som först fick stöd via Regionalfonden, och sedan under 2020 fick ersättning för korttidspermittering, uppvisar en historisk tillväxt som är starkare än i samtliga övriga företag.

Analysen "Utveckling i företag med stöd av EU:s regionalfond - innan och under pandemin" , skriven av Eva Hagssten på Uppföljning och utvärdering, belyser flera intressanta aspekter av ämnet.

EU:s regionalfond, eller Regionalfonden som vi också brukar kalla den, är ett kärt barn med många namn. Egentligen heter den Europeiska regionala utvecklingsfonden och ibland förkortas den ERUF. Men vi gillar att prata om Regionalfonden och EU:s regionalfond.