Tillväxtverket

Bra att veta

Artiklar och korta notiser om det du behöver veta och som är till nytta för dig i ditt arbete.

 • 2022-05-12
  Förändringsstopp i IT-miljön
  Under sommarledigheterna, mellan den 13 juni och den 15 augusti, gör IT-enheten inga nya förändringar i vår driftmiljö.
 • 2022-05-05
  Organisationsnytt
  Ledningssekretariatet har fått en ny enhetschef nu i maj. Dessutom har det under våren skett flera förändringar i korttidsorganisationen.
 • 2022-04-07
  Kickoff för EU:s regional­fond 2021–2027
  Dags för lansering av den nya programperioden, 2021–2027, för Europeiska regionala utvecklingsfonden, eller Regionalfonden som vi också kallar den. Men vad innebär det? Vad är nytt och vilka möjligheter finns? Snart är det dags för regionala kickoffer.
 • 2022-04-01
  Ordinarie stöd för korttids­arbete stängt
  Det ordinarie stödet för korttidsarbete hos Tillväxtverket är stängt.
 • 2022-03-14
  Bokningsskärmar utanför konferensrummen
  Bokningsskärmar som finns på flera orter kommer inom de närmsta veckorna att stängas av, då skärmarna inte längre fungerar som de ska.
 • 2022-03-11
  Tillväxtverkets årsredovisning för 2021 är klar
  Det är många medarbetare som har medverkat i arbetet med årsredovisningen. Ledningssekretariatet och ekonomienheten vill rikta ett stort TACK till alla som har bidragit.
 • 2022-02-15
  Återbruk av kontorsstolar på tre orter
  På kontoren i Malmö, Stockholm och Österstund finns kontorsstolar att låna hem.
 • 2022-01-13
  Så gör du med kvitton för utlägg
  Dina kvitton för utlägg ska skickas in löpande under året till intern service. Du registrerar ett ärende för utlägget i Primula och lämnar in kvittona med ärendets utskriftsbilaga.
 • 2022-01-13
  Stöd vid digitala möten
  Det svänger fort. Digitala konferenser är åter det nya normala. Du kan få hjälp både internt och av externa leverantörer när du ska planera ett digitalt event. Här är en sammanställning på vad du kan få hjälp med och vilka leverantörer du har att välja på.
 • 2021-12-30
  Leda utan att vara chef
  I februari 2022 startar återigen utbildningen ”Leda utan att vara chef” inom ramen för Rörlighet i staten. Målgruppen är medarbetare som leder andra utan att ha formellt chefsansvar och är i behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.
 • 2021-12-07
  Status hemarbete i pandemin
  Information med anledning av de nya åtgärderna i Sverige för att stoppa spridningen av coronaviruset.
 • 2021-10-26
  Francisca Ramsberg utses till utredare för kollektivavtalad a-kassa
  Regeringen har beslutat att en utredning om förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring ska genomföras. Vår överdirektör Francisca Ramsberg har utsetts till särskild utredare för utredningen. Utredningen ska slutredovisas 15 december 2024.
 • 2021-06-17
  Hemarbete förlängt till 30 september
  Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.
 • 2021-06-01
  Bakgrundsbild i Teams
  Nu finns äntligen bakgrundsbilder i Teams att ladda upp med Tillväxtverkets färger och logga.
 • 2021-04-15
  Problem med Agresso? Använd Chrome
  Om du har problem med att registrera eller attestera tidrapporter i Agresso (UBW), prova med att byta till Chrome som webbläsare.
 • 2021-04-01
  Dags för flexavstämning- klarmarkera tid senast 6 april
  31 mars är avstämningsdatum för flextid. Från och med datumet kommer alla flextimmar över 50 timmar att tas bort. Alla timmar under -10 kommer att korrigeras med löneavdrag.
 • 2021-04-01
  Tillväxtverket har ny fakturaadress
  Vi har en ny fakturaadress från och med 29 mars. Det här beror på att Statens Servicecenter byter underleverantör för skanningstjänsten.