Tillväxtverket

Nätvanor och trendspaning

Digitaliseringen har fått en kraftig skjuts under pandemin och bidragit till att vi har kunnat socialisera, arbeta, shoppa och underhållas mer online. Men vad innebär digitala resan för oss på Tillväxtverket och vårt arbete framåt?

Mobil-Toppbild

Lantbrukaren Kristin ute på odlingsfältet - mobilen i ena handen, grepen i andra.

Tekniska utvecklingen och den allt mer sofistikerad AI-floran skapar utan tvekan flera möjligheter. Men frågan är hur det inkorporeras i jobbet? Hur påverkar utvecklingen våra ämnesområden, våra processer och strategier? Och på vilket sätt influerar den vår service, kommunikation och inte minst vår jobbkultur?

Internetstiftelsen släppte sin populära rapport Svenskarna och internet om befolkningens internetvanor innan jul. Årliga studien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vill bana väga för en digitalisering av samhället och näringslivet på välinformerad grund. I stora drag följer utvecklingen tidigare trender, men i många fall har den påskyndats under pandemin. Här är några omvärldstrender och höjdpunkter från stiftelsens senaste studie.

Nätet och skärmen erövrar nya

Studien visar att det har skett en snabb och omfattande digitalisering, där många internetanvändare börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare, eller testat dem för första gången. Framförallt har pensiononärer tagit ett större kliv ut på nätet – de använder sociala medier, e-handlar och videosamtalar mer än tidigare. Dessutom har de ökat sin skärmtid och är positivt inställda till digitaliseringens möjligheter. Studien visar också på att utrikes födda personer är mycket mer digitala än andra användare i Sverige.

Social handel och video inom e-handel ökar

Som väntat har ännu fler nätshoppat under pandemin, 24 procent uppger att de handlat online i högre utsträckning än tidigare. Rapporter, från bland annat Ernst & Young, pekar på att de allra flesta föredrar säkra, tillförlitliga och hälsosamma varumärken och produkter. Att många fler vill handla mer lokalt och är mer benägna att stödja varumärken som står för sociala frågor syns också i studierna. Dessutom väntas H2H (Human2Human) överträffa B2B och B2C. Ord, handling och äkthet kommer alltså fortsätta spela roll.

Framtidens kommunikationstjänster tryggar distansarbete

Under året som gått har arbete hemifrån tiofaldigats och de flesta upplever att det har fungerat bra. Det tycker främst tjänstemännen som haft möjlighet att arbeta hemifrån. Videosamtal, e-post och chatt har ökat markant vilket är föga förvånande under ett år där många fysiska tillställningar och möten har ställts in.

Digitala medietjänster fortsätter växa

Traditionella medier som tv, radio och dagspress minskar ytterligare. Nu har Playtjänster gått om det traditionella tv-tittandet, där allt fler åldersrika har hittat till streamingtjänster. Spotify dominerar och poddlyssnandet fortsätter växa. Dagliga användningen av sociala medier har ökat och ”stories” har verkligen satt sin prägel. Även om funktionen lanserades för flera år sedan, har det visat sig vara en av de mer populära växande trenderna. Dessutom lär kundtjänst via sociala medier bli vanligare, då konsumenter helst vill få kontakt via den digitala sfären.

Distansundervisning verkar inte vara för alla

Studerande är mindre nöjda med distansundervisningen och den har inte fungerat lika bra som distansarbete under pandemin. Var tredje studerande tycker att den innebär en högre arbetsbörda och en majoritet föredrar undervisning i ett fysiskt klassrum.

Källor: Mediemätaren KantarSifo, Ernst&Young, Emarketer, Resumé, Business Insider, Techcrunch, Emarketer, Drift