Tillväxtverket

Dags för flexavstämning- klarmarkera tid senast 6 april

31 mars är avstämningsdatum för flextid. Från och med datumet kommer alla flextimmar över 50 timmar att tas bort. Alla timmar under -10 kommer att korrigeras med löneavdrag.

Du hittar ditt aktuella flexsaldo i Saldolistan för flex i tidredovisnings-verktyget Business World.

Klarmarkera senast 6 april

Inför flexavstämningen är det viktigt att du klarmarkerar all din arbetstid till och med vecka 13. Gör det här senast tisdagen den 6 april. När all tid, till och med vecka 13, är godkänd för hela myndigheten görs flexavstämningen från och med 31 mars.

Det kan alltså ta lite tid innan du ser att dina timmar har korrigerats. Ditt flexsaldo kommer att korrigeras utifrån de timmar du hade på saldot 31 mars.

Mer om uttag av flextid.

Kontakt

Vid frågor om felaktiga flexsaldon eller liknande kan du kontakta Ekonomi via Easit.