Tillväxtverket

Administrativt stöd

Vet du vem du ska kontakta om du har frågor av administrativ karaktär? Om inte, finns här en lista över avdelningar och den administratör som har ansvar för respektive avdelning eller enhet.

Enhet Intern service är uppdelat i två grupper varav en grupp är Administrativt stöd. Administratörerna stödjer hela myndigheten med följande:

  • Ledningsstöd
  • Ekonomiadministration
  • Personaladministration
  • Systemstöd
  • Trivselaktivitet/sammankomster
  • Avdelningsspecifikts administrativt stöd

Om du är osäker på var din fråga ska kan du alltid skicka ett ärende till Intern service via Easit eller ställa frågan till din kontaktperson som kan hjälpa dig rätt.

Kontaktpersoner

Administratör per enhet

Enhet

Administratör

Stabsavdelning ledning

Inger Renfors Marklund

Ekonomi
HR
Kommunikation
Intern service

Inger Renfors Marklund

Ledningssekretariatet

Inger Renfors Marklund

Analys

Uppföljning och utvärdering

Agneta Wetterqvist

Utvecklingsavdelningen ledning

Agneta Wetterqvist

IT

Data och systemstöd

Tjänsteutveckling

Verksamhetsstöd

Maria Sehm

Strategi och samordning

Agneta Wetterqvist

KTA-sekretariatet

Marie Gribert

Kvalité och kontroll ledning

Samtliga enheter

Katarina Andersson

Rättsavdelningen ledning

Samtliga enheter

Katarina Andersson

Avdelning Regioner ledning

Eva Hejdeman

Regionalt tillväxtarbete

Regional näringslivsutveckling

Landsbygder och lokal kapacitet

Regionalt tillväxt norra Sverige

Regionalt tillväxt mellersta Sverige

Regionalt tillväxt södra Sverige

Eva Hejdeman

ÖKS

Arshia Tousi

Avdelning Företag ledning

Sirkku Ryynänen

Affärsutveckling

Entreprenörskap

Kompetensutveckling och digitalisering

Lena Persson

Kapitalförsörjning

Miljö och innovation

Sirkku Ryynänen

Förenklingsavdelningen
Samtliga enheter

Gunilla Ahl

Avdelning KTA

Samira Pour, Gunilla Ahl