Tillväxtverket

Dokument­­­hantering

Du som medarbetare har ett ansvar för att allmänna handlingar hanteras på ett så korrekt sätt som möjligt.

Dokumenthantering utgår från behovet av en effektiv styrning av dokument. Här ingår att diarieföra och arkivera handlingar. Här ger vi dig en kort vägledning i verksamhetsområdet.

Se även undersidorna i vänsterspalten: "Vanliga frågor om dokument" och "Var sparar vi vad?"

System för diarium och dokumenthantering

I diariet registrerar vi myndighetens allmänna handlingar. Du hittar diariet via dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360.

Public 360 finns tillgängligt genom en sidopanel i Outlook. Läs om hur du navigerar i Public 360:s sidopanel i Support Online. Du kommer in i Support Online via Verktyg på Medarbetarsidorna.

Tillväxtverkets handlingar diarieförs också i stödärendesystemet Nyps.

Hantera allmänna handlingar

Den information som du ska arkivera ska klassificeras enligt en bestämd struktur. Den utgår från Riksarkivets regelverk och från Tillväxtverkets verksamhetsområden och processer.

Klassificeringsstrukturen

Klassificeringsstrukturen ska underlätta då vi söker efter handlingar i vårt arkiv, genom att visa på sambandet mellan handlingarna och Tillväxtverkets verksamhet. 

Tillväxtverkets Klassificeringsstruktur

Arkivera allmänna handlingar

Inkomna handlingar ska, efter att de har registrerats och diarieförts i systemen Nyps, Nyps2020 och Public 360, arkiveras som pappershandling eller elektronisk handling.

Lathund för registrering och arkivering

Lämna ut allmänna handlingar

Tillväxtverkets interna regler om utlämnande av allmänna handlingar hittar du på sidan Policyer och interna regler

Arkiv

Tillväxtverkets arkiv består i allt större utsträckning av elektroniska handlingar i och med att pappershanteringen fasas ut. Det finns emellertid två större arkivlokaler, en i Stockholm och en i Östersund. Här förvarar vi myndighetens allmänna handlingar i pappersform. Här finns också arkiverat material från föregångarna Nutek och Glesbygdsverket.

Registraturens öppettider

Du kan ställa frågor om registrering av allmänna handlingar till Registraturen.

Registraturen är bemannad klockan 09.00-11.30 samt 13.00-15.00

Vid klämdagar och under den lediga arbetsdag som avser kompensation när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag, är öppettiden minst 9.00 till 11.00.

Kontakt

  • Har du en fråga om hantering av allmänna handlingar eller om hur Public 360 fungerar? Ställ den till registraturen@tillvaxtverket.se.
  • Har du tekniska problem med Public 360 eller vill du beställa handlingar från vårt pappersarkiv? Skicka in ett ärende via Easit till Public 360 och arkivbeställningar.