Tillväxtverket

Klarspråk och effektiva texter

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk gör dina texter bättre. Du blir mer pedagogisk och får läsarna på din sida. Här finns några konkreta tips.

Pennor

Tänk på det här när du planerar din text

Skriv det viktigaste först

Det läsarna vill veta först, ska stå först.

Skriv tydliga rubriker

Rubrikerna ska helst innehålla verb.

Skriv hellre flera korta meningar än en lång

Långa meningar med mycket information är svårlästa. Skriv därför hellre flera korta meningar med tydliga samband sinsemellan. Allra snyggast är om du använder en blandning av korta och lagom långa meningar så att läsaren känner en rytm.

Visa hur meningarna hänger ihop

Använd många sambandsord för att visa hur dina meningar hänger ihop.

Exempel på sambandsord:
alltså, dessutom, däremot, därför, eftersom, men, också, vidare.

Använd punktlistor för långa uppräkningar

Långa uppräkningar blir mycket mer lättlästa i form av en punktlista.

Tala om vem som gör något

Annars får läsaren gissa – och gissar kanske fel. Därför har du stor nytta av nästa råd.

Använd aktiva verb, jobba bort de passiva

Det här är ett exempel på passiv mening.  
Regelbundna samråd genomförs.

Frågan som hänger i luften är: Vem genomför? När du använder aktiva verb tvingar du dig som skribent att plocka fram den som gör.

Det här är ett exempel på aktiv mening. 
Tillväxtverket och länsstyrelserna samråder regelbundet.

Välj verb för en mer levande text

Välj verb i stället för substantiv. Det gör texten mer levande och mindre formell.

Skriv hellre fyll i projektansökan än ifyllande av projektansökan.

Skriv ut förkortningar

Det gör att din text blir tydlig, pedagogisk och inkluderande. Det är möjligt att förstå den utan att vara insatt. Undvik intern slang och fundera även på en förkortning som ERUF.

Välj korta ord om de gör samma nytta 

Välj alltid så korta och konkreta ord som möjligt, om betydelsen är densamma.

Exempel: om eller för i stället för angående och avseende
i stället för erhålla
finns i stället för föreligga
enkät i stället för enkätundersökning
mål
i stället för målsättning

Var konsekvent

Använd samma ord för samma sak genom hela texten. Om du varierar dig ska det vara medvetet och fylla en funktion, exempelvis tillföra en betydelsenyans eller göra texten lite mer litterär.

Exempel:
ansökningsomgång eller utlysning
oh-kostnader eller indirekta kostnader

Mer hjälp

Du hittar fler verktyg och mallar under Verktyg för att skriva bättre.

Det här är klarspråk i tio punkter enligt Språkrådet

Allra först bör du göra klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå med din text. Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte.
  • Välj en lagom personlig ton.
  • Välj relevant innehåll.
  • Disponera texten på ett logiskt sätt.
  • Förklara allt som behöver förklaras.
  • Stryk sådant som inte behövs.
  • Skriv informativa rubriker.
  • Undvik långa och invecklade meningar.
  • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
  • Sammanfatta det viktigaste.
  • Välj en genomtänkt grafisk formgivning.
Texter har ofta flera mottagare, men i regel en huvudsaklig mottagare. Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texter.

Klarspråk handlar om demokrati

Språklagen säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Om läsaren inte förstår vad du menar blir det svårt för hen att göra rätt. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Kontakt

Cecilia Bertilsson är klarspråksansvarig på Tillväxtverket. Ta gärna kontakt med henne om du vill ha coachning, utbildning i grupp eller inför ett större textarbete. Det går också att mejla vår klarspråkslåda. Ämneskommunikatörerna kan också hålla utbildningar.