Tillväxtverket

Arbetsskada och tillbud

Arbetsskador och tillbud ska anmälas till arbetsgivaren. Det är en del av medarbetarnas arbetsmiljöansvar att informera arbetsgivaren om brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren har i sin tur skyldighet att utreda och arbeta för en säker och bra arbetsmiljö.

Om du drabbas av en arbetsskada kan du också ha rätt till ersättning för exempelvis inkomstförlust och värk.

Vad är arbetsskador och tillbud?

Arbetsskador är olyckor eller skador som uppkommit i samband med arbete. Det kan till exempel röra sig om:

 • Belastningsskador (t ex musarm, nackproblem) på grund av felaktig arbetsställning
 • Fallolyckor
 • Trafikolyckor på vägen till eller från arbetet
 • Att man mår dåligt psykiskt på grund av bråk, stress eller hot på arbetsplatsen

Tillbud är en situation där risken för skada har varit överhängande men inte resulterade i en skada. Exempel på tillbud:

 • att medarbetare blivit utsatt för hot via telefon eller mail
 • att personalen fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas en vikarie
 • att en arbetssituation som arbetsgivaren bedömt som ofarlig plötsligt blir hotfull,
 • att en brand sker i en för tillfället tom lokal som nästa gång kan vara full av folk.

Anmäl en arbetsskada eller tillbud

Om du har råkat ut för en arbetsskada eller tillbud ska du:

 • Kontakta din närmsta chef
 • Fylla i formuläret nedan
 • Om aktuellt, anmäla till AFA Försäkring och Försäkringskassan. Mer information om när du ska anmäla och hur du gör finns i fliken nedanför formuläret.
 • Du har även rätt att kontakta skyddsombud.
Namn på den som rapporterar * (obligatorisk)
Namn på den som rapporterarDatum * (obligatorisk)
Datum

Vill du bli kontaktad av säkerhetsansvarig?  * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad av säkerhetsansvarig?


Säkerhetsansvarig är Ulf Eriksson på Intern Service

Ersättning via försäkringskassan och AFA försäkring

Du har vid sjukdom eller skada rätt till vissa ersättningar enligt lag. Ersättningarna betalas ut av Försäkringskassan. Statligt anställda har dessutom rätt till kompletterande ersättningar genom Avtal om ersättning vid personskada, PSA. Det kan gälla inkomstförlust, sveda och värk, sjukvårdskostnader, invaliditet och dödsfall.

Behöver du hjälp med komplettering av vissa anställningsuppgifter eller stöd i anmälan, kontakta HR- enheten.

Anmälan om arbetsskada till försäkringskassan

Försäkringskassan, Anmäl arbetsskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som skadas kan själv ansöka om ersättning genom att skicka blanketten Ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen till Försäkringskassan. Blanketten finns på Försäkringskassans hemsida. Ersättning som ansöks om i den blanketten är för livränta, tandvård, särskilda hjälpmedel och för sjukvård utomlands. Försäkringskassan utreder bara en arbetsskada om det behövs för att ta ställning till rätten till arbetsskadeersättning.

Skyddsombud ska ta del av anmälan.

Anmälan om arbetsskada till AFA Försäkring

Vidare anmäler du själv även skadan till AFA Försäkring. Skadeanmälan görs på AFA Försäkrings kundwebb via blanketten "Skadeanmälan PSA". .

AFA Försäkring, Skadeanmälan PSA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

HR-strateg Sara Påhlsson 

Säkerhetsansvarig Ulf Eriksson

Extern användare

test