Tillväxtverket

Hot och våld

Blir du eller en kollega utsatt för hot eller våld i arbetet? Värna er säkerhet och kontakta sedan er chef!

Om du blir utsatt för hot och våld i arbetet

Här en kort checklista som vi hoppas att du aldrig ska behöva använda. Den handlar om vad du ska göra om du blir utsatt för hot och våld i arbetet.

 • Värna i första hand din säkerhet. Avsluta mötet eller samtalet. Fly om hotet är akut. Larma vid behov om larm finns.
 • Ta snarast kontakt med din närmsta chef. Om hen inte är tillgänglig, kontakta en annan chef.
 • Om hotet har framförts skriftligen – överlämna det till chefen.
 • Chefen hjälper dig sedan att hantera situationen, vid behov i samarbete med Säkerhetsansvarig, HR och Företagshälsovården.
 • Chefen kan också kontakta den krisjour som Tillväxtverket har avtal med. Den är bemannad dygnet runt alla dagar.
 • Så fort du kan - skriv ner alla relevanta detaljer om händelsen. Vem gjorde/sa vad och när? Vad vet du om den som hotade/utövade våld?
 • Om du blir kontaktad av en journalist, så är det viktigt att veta att du inte behöver svara på frågor. Om journalisten vill ha ett uttalande från myndigheten, hänvisa till Tillväxtverkets pressansvarig.

Rutin vid mottagande av suicidala hot

Vad gör jag när självmordshot uttalas?

 • Prata lugnt med personen.
 • Förklara att du inte kan lösa problemet på annat sätt än du redan förklarat.
 • Bekräfta att du förstår problemet och har respekt för deras åsikt.
 • Be personen att ta kontakt med någon närstående att prata med.
 • Be dem att vid behov söka stöd och hjälp från Självmordslinjen (telefonnummer 901 01).
 • Om hotet bedöms som akut, fråga var personen befinner sig. Sök kontakt med en kollega som via 112 meddelar polisen var personen finns.

Vad gör jag efter händelsen?

 • Kontakta omgående din närmsta chef.
 • Fyll i anmälan här för otillåten påverkan tillsammans med din chef eller samordnare. Rapporten skickas till HR.
 • Känner du behov av ytterligare stöd, boka ett uppföljningssamtal med din chef.
 • Du har möjlighet till samtalsstöd via företagshälsovården. Ett första samtal kan genomföras utan chefs godkännande.

Förebyggande arbete

Som arbetsgivare ska Tillväxtverket arbeta förebyggande för att minska risken för hot och våld i arbetet. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid myndigheten.

Viktig information för att hantera situationer med hot och våld är samlade i en riktlinje. Här finns till exempel information till chefer om hur de ska agera och vilka formella anmälningar som kan vara aktuella. Du kan ta del av dokumentet via länken nedan.

Riktlinje för att hantera situationer med hot och våld

Detta kan vara bra att veta:

 • Efter en situation med hot eller våld ska en anmälan om arbetsskada eller tillbud göras.
 • Vid fysisk eller mental skada efter en incident ska den som drabbats själv även göra en skadeanmälan till AFA Försäkring.

Du hittar anmälan och mer information om anmälan till AFA försäkring här.

Kontakt

Sara Påhlsson, 9262

Extern användare

test