Tillväxtverket

Distansarbete

För att du ska kunna få arbeta på distans (hemifrån) krävs det att du kommit överens om detta med din chef.

Policy för distansarbete

Definition

Distansarbete är ordinarie arbetsuppgifter som utförs av en anställd på en plats som är geografiskt skild från arbetsplatsen (i bostaden).

Allmänt

Distansarbete ska vara frivilligt och bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Distansarbete ska inte ses som en rättighet utan som ett lämpligt sätt att lösa eller underlätta en specifik situation.

Omfattning

Högst två dagar per vecka får användas till distansarbete. Som regel ska perioden vara i högst 12 månader i taget. Dagarna för distansarbetet ska förläggas så att arbetstagaren har möjlighet att delta på arbetsplatsens gemensamma arbets- och informationsträffar.

Medarbetaren ska vara tillgänglig via telefon under arbetstid.

Säkerhet och sekretess

Myndighetens riktlinjer för datoranvändning gäller vid distansarbete. Arbetsmaterial ska hanteras med aktsamhet och förvaras säkert.

Du ska innan distansarbetet inleds se till att du har ett betryggande hemförsäkringsskydd.

Mall för distansarbetsavtal hittar du i Word i mappen #HR.

 

Ovanstående information gäller i ett normalläge, under pandemin gäller andra regler kring distansarbete. Följ nyhetsflödet kontinuerligt på medarbetarsidorna för att få uppdaterad information kring vad som gäller.

Kontakt

HR-enheten, hr@tillvaxtverket.se