Tillväxtverket

Pension

Som statligt anställd får du en tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen.

Det är Kåpan Pension som förvaltar vår tjänstepension. Kåpan är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Den normala pensionsåldern är 65 år, så kallad ålderspension. Men du har rätt att ansöka om pension redan från 61 års ålder och kan arbeta kvar tills du fyller 68 år.

Har du frågor som rör anställningsuppgifter, tjänstepension, grupplivsförmåner eller övriga frågor om din pension, kontakta SPV på 060-18 76 00 eller e-post.

Din pension

Din totala pension kommer att bestå av flera delar:

  • Den allmänna pensionen
  • Tjänstepension enligt pensionsavtalet PA 03
  • Eventuellt eget privat pensionssparande.
  • Övriga förmåner

Länk till pensionsavtalet PA 03

Det statliga pensionsavtalet, PA 03

Din statliga tjänstepension regleras i det statliga pensionsavtalet PA 03 och består av:

  • Ålderspension
  • Sjukpension
  • Efterlevandepension
  • Delpension

Frågor om pension besvaras av Statens pensionsverk, SPV, på telefon 060-18 76 00.

Information om statlig tjänstepension på spv.se 

Pensionens storlek

Pensionen är avgiftsbestämd och arbetsgivaren avsätter varje månad 2,5 % till den individuella pensionen (du väljer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna) och 2 % till Kåpan tjänster.

Kåpan tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har även möjlighet att avstå lön eller semesterdagar till förmån för ytterligare inbetalning till Kåpan, om du och din chef kommer överens om detta. Detta är en så kallad enskild överenskommelse.

Info om enskilda överenskommelser

Semesteruttag vid pension

När du ska gå i pension ska alla dina innestående semesterdagar, även sparade dagar, läggas ut som ledighet före din sista anställningsdag. Planera uttaget av semestern i god tid tillsammans med din chef.
 
Undantag från regeln ovan kan i särskilda fall beslutas av avdelningschef efter avstämning med HR-chef.

När det är dags att gå i pension

SPV kontaktar dig som ska fylla 65 och ställer frågan om du aver att gå i pension eller om du tänker fortsätta arbeta. Om du vill gå i pension så kommer SPV förse dig med de underlag du behöver ta del av och fylla i. Du ska också meddela arbetsgivaren i god tid att du avser att sluta. Du som fyller 68 år kommer också att kontaktas av SPV och förses med underlag inför pensionsavgången.

SPV kontaktar dig 6 - 8 månader innan du fyller 65 respektive 68 år.

Vill du gå i pension vid annan ålder än 65 respektive 68 år, kan du själv kontakta SPV och sen meddela arbetsgivaren. 

Delpension

Som statligt anställd har du möjlighet att ansöka om delpension mellan 61 - 65 års ålder. Det är arbetsgivaren som beslutar om rätten till delpension.

För att komma i fråga för delpension måste du ha haft kollektivavtalad pensionsrätt i minst 120 månader. Med kollektivavtalad pensionsrätt så omfattas inte bara den statliga pensionsrätten utan även motsvarande pensionsrätt inom den privata och den landstingskommunala sektorn som t.ex. ITP och KPA.

Ansökan om delpension

Du ansöker skriftligt om delpension till din enhetschef/avdelningschef som i sin tur meddelar HR-chefen för handläggning. Beslutet förutätter en individuell prövning och kan endast fattas av stabschefen eller GD. HR-chefen ansvarar för att bereda och föredra ärendet.

Tillväxtverkets riktlinjer för delpension

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten

Möjlighet till partiell ledighet

Du som fyllt 65 år och avser att arbeta kvar därefter, har möjlighet att ansöka om partiell ledighet upp till 20 %. Lönen ska då minskas med motsvarande belopp.

Möjligheten till partiell ledighet gäller från och med den månad du fyller 65 år.

Föreningen VET

Föreningen VET är en pensionärsförening som bildades 1991 under namnet Club Trekanten. Det tidigare namnet hämtades från sjön Trekanten vid Liljeholmen, där Styrelsen för teknisk utveckling, Statens Energiverk och Statens industriverk var belägna.

Det nya namnet baseras på de tre myndigheter som ger föreningen bidrag: Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Minst en gång i månaden anordnas aktiviteter, dock inte på sommaren. Det kan handla om kultur, teknik eller annat av intresse för medlemmarna. Tack vare bidrag från myndigheterna subventioneras kostnaderna för medlemsaktiviteterna.

Idag består medlemmarna av pensionärer från Vinnova, Nutek (STU, SIND och STEV), Tillväxtverket och Statens energimyndighet samt Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Medlemsantalet uppgår till runt 120 (oktober 2017).

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.

Varmt välkommen är du som vill gå med i föreningen!

Mejla föreningen på foreningenvet@gmail.com

Läs mer om Föreningen VET här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

HR-administration via Easit