Tillväxtverket

Tjänstledig

Här hittar du information om tjänstledighet.

Du har rätt att vara tjänstledig för:

  • Annan statlig anställning i form av 6 månaders provanställning eller annat tidsbegränsat arbete, dock längst 2 år (under en 5-årsperiod)
  • Att starta företag. Du kan beviljas max 6 månaders ledighet för detta ändamål. Denna tjänstledighet kan endast beviljas en enda gång och ska ansökas om minst 3 månader innan ledigheten ska börja.

Du behöver registrera din tjänstledighet i Primula (lönesidor), där du också skriver information om den nya arbetsplatsen samt dina kontaktuppgifter. Du behöver inte tidredovisa din tjänstledighet.

Du kan bli beviljad tjänstledighet för:

  • Andra orsaker än de som specificerats i rubriken ovan om det föreligger särskilda skäl för detta, samt om det kan ske utan olägenheter för myndighetens verksamhet.

Tjänstledigheten beviljas restriktivt av närmaste chef som gör en bedömning av ifall kvalificerande omständigheter föreligger.

När du ansöker om ledigheten i Primula väljer du ledighetsorsak ”Ledig enskild angelägenhet (ledig utan lön, upp till 4 veckor)”. I din ansökan ska du ange om chef godkänt ledigheten, samt av vilken anledning ledigheten söks.

Det är bra att känna till att denna typ av tjänstledighet är semesterdiskvalificerande. Det innebär att du inte tjänar in semester under tjänstledigheten. Om du tagit ut hela din årssemester och eventuella sparade semesterdagar innan du går på tjänstledighet kan du således komma att bli återbetalningsskyldig för semesterlön som utbetalats i ett tidigare skede.

Du har inte rätt att vara tjänstledig för:

  • Anställning vid kommun, region (tidigare landsting), privat företag eller organisation som övertagit Länsstyrelsens roll vad gäller regional utveckling.

Undantag från regeln: En ansökan om tjänstledighet för annat tidsbegränsat arbete, dock högst 2 år, kan prövas i särskild ordning om det finns ett arbetsgivarintresse av synnerliga skäl kopplat till tjänstledigheten. Ett sådant eventuellt beslut kan bara fattas av HR-chefen och beslutet är inte prejudicerande.

Det här behöver du göra innan du går på tjänstledighet

Primula, lönesystem
När du ska vara tjänstledig så är det viktigt att skapa ledighetsärende i Primula (i god tid, för att lönen ska bli korrekt). Kontrollera att semester och andra ledigheter är registrerade i både Primula och tidredovisning.

Tidredovisning
Lägg ett ärende till ekonomi via Easit och meddela under vilken period du ska vara tjänstledig. Du ska inte tidredovisa under perioden men kontrollera att samtliga veckor fram till din tjänstledighet är tidsredovisade.

Har du inarbetad flextid?

Din flextid finns kvar så länge du är tjänstledig, om du avslutar din anställning efter tjänstledighet justeras din flextid via lön som ett avdrag eller tillägg. Här kan du läsa mer om flextid.

Personligt skåp
Vid tjänstledighet som är 100% och sex månader eller längre ska ditt personliga skåp tömmas, ta bort namn och lämna det öppet. Meddela Intern service via Easit när det är klart.

Dator och telefon
Återlämna dator och telefon vid tjänstledighet som är 100% och sex månader eller längre, återlämna till IT-support eller till superanvändare på de orter där IT-support inte finns.

Hemlån skärm och/eller tangentbord/kablar/dockningsstation/filtväska
återlämnas till närmaste kontor.

Kontorsstol hemlån som inte lånats från kontoret
Här finns möjlighet att köpa stolen. Lägg ett ärende i Easit till Intern service så får du uppgifter om vad stolen kostar att lösa ut. Vid valet att återlämna ska stolen rengöras och återlämnas på närmaste kontor. Kontakta intern service inför återlämning och kvittens.

Kontorsstol via utlägg
Här finns möjlighet att köpa stolen. Lägg ärende Easit så får du uppgifter om vad stolen kostar att lösa ut. Vid valet att återlämna ska stolen rengöras och återlämnas på närmaste kontor. Kontakta intern service inför återlämning och kvittens.

Öppna ärenden
Om du har ärende i till exempel Public 360 (diariet), Nyps eller Easit. Stäng det som kan stängas och delegera ärenden till annan handläggare. Diarieför det som tillhör dina redan öppna ärenden. Kontrollera även din mail om du har något som ska diarieföras.

Outlook
Lägg in frånvaromeddelande som informerar om hur länge du är tjänstledig, hänvisa även till en kollega eller chef som kan svara i ditt ställe.