Tillväxtverket

Enskilda överens­kommelser (löneväxling)

Tillväxtverket vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Därför ger vi dig möjlighet att göra individuella val kring några av dina anställningsvillkor, så kallade enskilda överenskommelser. 

Följande enskilda överenskommelser är möjliga:

  • Avstå lön till förmån för fler semesterdagar
  • Avstå semesterdagar till förmån för högre lön
  • Avstå lön till förmån för pensionsinbetalning till Kåpan Extra
  • Avstå årets semesterdagar till förmån för pensionsinbetalning till Kåpan Extra
  • Avstå sparade semesterdagar till förmån för pensionsinbetalning till Kåpan Extra

En möjlighet - inte en skyldighet eller rättighet

Det finns inget krav på att ingå enskilda överenskommelser, varken för dig eller din chef. Du och din chef ska vara överens för att en enskild överenskommelse ska kunna ingås.

När kan avtal om enskilda överenskommelser ingås?

En enskild överenskommelse kan ingås i samband med att du anställs, eller i princip när som helst under året. Vissa typer av enskilda överenskommelser är enklare att ingå så att de börjar gälla vid årets början.

Du kan inte ingå en enskild överenskommelse om du har en anställning som är kortare än 1 år, med undantag om du har en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning. 

Överenskommelse om att avstå lön till pension kan göras i Primula, men andra överenskommelser ska vara skriftliga och sker på särskild blankett som finns i dokumentet "Riktlinjer för enskilda överenskommelser". Där kan du också se beräkningsexempel.

Uppsägning av enskilda överenskommelser

Överenskommelsen gäller normalt tillsvidare och med en ömsesidig uppsägningstid. Det innebär att såväl du som din chef kan säga upp överenskommelsen.

Riktlinjer för enskilda överenskommelser

Kontakt

HR-administration via Easit