Tillväxtverket

Nyanställd

Varmt välkommen till oss! Här hittar du information om din introduktion och här guidar vi dig till information av särskilt intresse för dig som är ny på jobbet.

Ta del av checklistan först!

Läs om din introduktion, och ta del av den checklista som guidar dig genom introduktionen, genom att klicka på plustecknet till höger om rubriken "Introduktion - en översikt" nedan.

Längre ner på sidan hittar du följande:

  • Boxar som guidar dig till information av särskilt intresse för nyanställda.
  • Information om vad din chef och fadder förväntas göra och om introduktionsdagen för nyanställda.

Introduktion - en översikt

Din introduktion - en översikt

Din introduktion kan delas in i två delar - en som är specifik för dig utifrån din roll och en som är gemensam för alla nyanställda. 

För den specifika delen ska din chef och fadder ta fram en individuell introduktionsplan.

Den gemensamma delen av din introduktion består av följande:

  1. Information som du når via de åtta boxarna lite längre ner på denna sida, inklusive vissa digitala utbildningar.
  2. Introduktionsdag. Se information längre ner på sidan.

Checklista - till din hjälp

Som nyanställd har du en checklista som du ska bocka av och skicka digital till din chef efter ungefär en månad på Tillväxtverket. Du som är ny chef har dessutom en extra checklista med delar som är kopplade till din roll som chef. Se länkar nedan.

Första veckan: Bisysslor och postfullmakt

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på två saker i checklistan som du behöver göra redan under din första vecka: Redovisa bisysslor samt skicka in en postfullmakt.

Bisysslor redovisar du i lönesysmetet Primula. Läs mer på sidan Bibysslor.

Postfullmakt skickar du in via mejl. Läs hur på sidan Postfullmakt.

Boxar guidar dig till information

En viktig del av den gemensamma introduktionen är att ta del av information som du når via boxarna nedan. Checklistan hjälper dig att avgöra vilken information som är bra att ta del av tidigt.

Vad gör chef och fadder?

Det är din chef som är ytterst ansvarig för att din introduktion blir bra – att du känner dig välkommen och får bra förutsättningarna att lära känna Tillväxtverket och ditt arbetsområde.

Chefen ska även beställa de verktyg och system du behöver i din roll.

Som nyanställd får du också en fadder som hjälper dig att komma in i arbetet och gemenskapen. Har du ingen kollega med liknande roll på ditt kontor så får du två faddrar, en för rollen och en som hjälper dig tillrätta på kontoret.

Under introduktionen ska chef och fadder löpande stämma av med dig hur det går och säkra att du har tid för din introduktion.

Checklistor till hjälp

Till sin hjälp har chefer och faddrar ett antal dokument och en kort film. Du kan också ta del av materialet nedan.

Mall individuell introduktionsplan Word, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista chef Word, 51.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista fadder Word, 49.4 kB.

Checklista när fadderrollen är delad Word, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver detta generella material så kan det finns checklistor för faddrar inom specifika områden. I handläggarstödet Guru finns till exempel checklistor för faddrar vid introduktioner av ny ekonom och ny handläggare.

Film - så introducerar du din nya kollega (2,5 minuter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En inspirationsfilm kring vad som är viktigt att tänka på i introduktionsprocessen.

Introduktionsdag

Vid två tillfällen per år - en gång på hösten och en gång på våren - arrangerar HR en introduktionsdag i Stockholm för nyanställda.

Under dagen får du möjlighet att lära känna kollegor från olika delar av organisationen och delta i workshops i några av de teman som är viktiga för myndigheten. Vi vågar utlova en kreativ och rolig dag med många diskussioner!

Du bjuds in till introduktionsdagen via mejl.

Kontakt

Har du generella frågor eller synpunkter på introduktionen, prata med din närmaste chef.

Extern användare

test