Tillväxtverket

Nyanställd

Varmt välkommen till oss! Här hittar du information om din introduktion och här guidar vi dig till information av särskilt intresse för dig som är ny på jobbet.

Din introduktion kan delas in i två delar - en som är specifik för dig utifrån din roll och en som är gemensam för alla nyanställda.

Ta först del av checklistan!

En viktig del av introduktionen är att gå igenom informationen som du når via färgade boxarna nedan. En checklista hjälper dig att avgöra vad som kan vara bra att ta del av tidigt.

Du hittar checklistan genom att klicka på plustecknet till höger om rubriken "Introduktion - en översikt" nedan.

Introduktion - en översikt. Klicka på plustecknet till höger!

Din introduktion - en översikt

Din introduktion kan delas in i två delar - en som är specifik för dig utifrån din roll och en som är gemensam för alla nyanställda.

För den specifika delen ska din chef och fadder ta fram en individuell introduktionsplan.

Den gemensamma delen av din introduktion består av följande:

  1. Informationen under de åtta boxarna nedan.
  2. Introduktionsdag. Se information längre ner på sidan.

Checklista - till din hjälp

Som nyanställd har du en checklista som du ska bocka av och skicka digital till din chef efter ungefär en månad på Tillväxtverket. Du som är ny chef har dessutom en extra checklista med delar som är kopplade till din roll som chef. Se länkar nedan.

Första veckan: Bisysslor och postfullmakt

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på två saker i checklistan som du behöver göra redan under din första vecka: Redovisa bisysslor samt skicka in en postfullmakt.

Du redovisar bisysslor genom att skriva ut, fylla i, scanna in och skicka blanketten Redovisning av bisyssla  Word, 38.1 kB, öppnas i nytt fönster.till hr@tillvaxtverket.se

Postfullmakt skickar du in via mejl. Läs hur på sidan Postfullmakt.

Boxar med information

En viktig del av introduktionen är att gå igenom informationen under boxarna nedan.

Checklistan ger vägledning om vilken information som det kan vara bra att ta del av tidigt. Det handlar till exempel om din säkerhet och om lagkrav som ställs på oss som myndighet. Dessa har vi samlat under rubrikerna Viktigt att veta och Utbildningar.

Vad gör chef och fadder?

Det är din chef som är ytterst ansvarig för att din introduktion blir bra – att du känner dig välkommen och får bra förutsättningarna att lära känna Tillväxtverket och ditt arbetsområde.

Chefen ska även beställa de verktyg och system du behöver i din roll.

Som nyanställd får du också en fadder som hjälper dig att komma in i arbetet och gemenskapen. Har du ingen kollega med liknande roll på ditt kontor så får du två faddrar, en för rollen och en som hjälper dig tillrätta på kontoret.

Under introduktionen ska chef och fadder löpande stämma av med dig hur det går och säkra att du har tid för din introduktion.

Checklistor till hjälp

Till sin hjälp har chefer och faddrar ett antal dokument och en kort film. Du kan också ta del av materialet nedan.

Mall individuell introduktionsplan Word, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista chef Word, 51.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista fadder Word, 49.4 kB.

Checklista när fadderrollen är delad Word, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver detta generella material så kan det finns checklistor för faddrar inom specifika områden. I handläggarstödet Guru finns till exempel checklistor för faddrar vid introduktioner av ny ekonom och ny handläggare.

Film - så introducerar du din nya kollega (2,5 minuter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En inspirationsfilm kring vad som är viktigt att tänka på i introduktionsprocessen.

Introduktionsdag

Vid två tillfällen per år - en gång på hösten och en gång på våren - arrangerar HR en introduktionsdag i Stockholm för nyanställda.

Under dagen får du möjlighet att lära känna kollegor från olika delar av organisationen och delta i workshops i några av de teman som är viktiga för myndigheten. Vi vågar utlova en kreativ och rolig dag med många diskussioner!

Du bjuds in till introduktionsdagen via mejl

Kontakt

Har du generella frågor eller synpunkter på introduktionen kan skicka mejl till hr@tillvaxtverket.se