Tillväxtverket

Postfullmakt

Alla anställda, konsulter och inlånade medarbetare ska skicka in en postfullmakt till Tillväxtverket.

Det är viktigt att Tillväxtverket har postfullmakt för alla medarbetare.

Att mejla in en postfullmakt är en del av rutinen vid nyanställning. Om du är osäker på om du lämnade in en postfullmakt då, mejla gärna in en fullmakt.

Så här mejlar du in postfullmakt:

  • I ämnesraden skriver du Postfullmakt och ditt för- och efternamn.
    Exempel: Postfullmakt Sven Svensson.
  • Klistra in följande text i mejlet:
    "Fullmakt för tjänstgörande registrator, min närmaste chef och medarbetare på Tillväxtverket, som utses av chefen, att i min frånvaro från arbetsplatsen hos Tillväxtverket öppna elektroniska meddelanden (e-post) ställda till mig med e-postadress innehållande myndighetens namn samt försändelser inkomna till myndigheten med post eller bud, som är ställda till mig med myndighetens adress. De senare får öppnas även om jag befinner mig på arbetsplatsen. Fullmakten innefattar rätt till tillträde till av mig disponerad datautrustning hos Tillväxtverket för att kunna öppna e-postmeddelanden. Fullmakten omfattar ej postförsändelser, som i oöppnat skick är försedda med text, varav det tydligt framgår att innehållet är av privat natur. Härmed undertecknar jag Fullmakt – Öppning av försändelser."
  • Skicka mejlet till postfullmakt@tillvaxtverket.se

Extern användare

test