Tillväxtverket

Vår styrning

Här hittar du information om hur vi styrs av regeringen och hur vår myndighet är organiserad. I vänstermenyn beskrivs bland annat vårt hållbarhetsarbete, omvärldsbevakning, verksamhetsplanering och uppföljningsarbete.

Organisationsskiss

Få en överblick över alla avdelningar och enheter i organisationsschemat

Bild över ekonomisk graf

Läs senaste månadsrapporterna, utbetalningar och anslag Öppnas i nytt fönster.

Ikon för policyer och dokument

Hitta rätt styrdokument för jobbet bland riktlinjer, rutiner och policys