Tillväxtverket
Öresundsbron

Vi går över gränsen

Öresund‑Kattegat‑Skagerrak är ett gränsregionalt program med Sverige, Danmark och Norge som ger stöd till skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.

Vi går över gränsen. Så heter Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks nya koncept för att kommunicera resultat. För att visa nyttan EU-medel i samhället och vad investeringarna ger. Det som är intressant är det som berör människor, kommer nära och skapar identifikation. Det finns projekt som både skapar liv, ger bättre hälsa och förbättrar miljön. Nu samlas projektens resultat under konceptet Vi går över gränsen och kopplas till några av FN:s globala mål.

Vi går över gränsen - resultat från olika skandinaviska projekt inom programmet Öresund-Kattegatt-Skagerraklänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.